Bron: Ziptone

Rol workforce management onderschat

De beschikbare beroepsbevolking wordt kleiner, ervaring lekt weg: verschillende sectoren lopen vast. Om dat te voorkomen is ‘meer geld erbij’ geen oplossing: we moeten aan meerdere knoppen draaien. Daarbij wordt de rol en de toegevoegde waarde van workforce management als schakel in het oplossen van problemen onderschat, zegt Oliver Talens van Vlirdens. Ziptone sprak met hem in de aanloop naar het jaarlijkse Vlirdens WFM Congres.

“De meeste knelpunten zijn wel duidelijk, de vraag is alleen of dat voor iedereen geldt. De vergrijzing voor de komende 15 tot 20 jaar is al jaren bekend. Tekorten op de arbeidsmarkt kan je niet alleen wegwerken door mensen uit het buitenland aan te trekken,” aldus Talens. “De meeste oplossingen zijn deeloplossingen en ze zijn vaak gericht op het verruimen van de arbeidsmarkt. We kijken te weinig naar de vraagzijde: moeten we wel al het werk wat er is oppakken? In klantcontact kan je AI inzetten zodat menselijke medewerkers andersoortig werk kunnen doen. Maar er zijn ook veel andere knoppen waar je aan kunt draaien. Niet iedereen heeft altijd alle beschikbare opties even scherp voor ogen.”

Perspectief aanpassen: van functies naar skills

“Hoe kunnen we mensen zo inzetten dat hun individuele talenten optimaal benut worden? We denken nu vaak in hokjes van nauw omschreven functies en afgebakende takenpakketten. In de coronaperiode heeft de zorgsector dit grotendeels losgelaten, en met veel succes. ‘Wie kan waar helpen’ was toen het uitgangspunt. Bij dat perspectief kijk je vooral naar skills in plaats van naar functies. Kijkend naar hoe de arbeidsmarkt zich de komende jaren ontwikkelt, zullen we daar iets mee moeten: van functiedifferentiatie naar taakdifferentiatie.”

Mensen hebben verschillende talenten, maar die veranderen ook over de tijd, legt Talens uit. “De manier waarop mensen hun skills inzetten, hangt sterk samen met de levensfase waarin iemand verkeert. Een schoolverlater gaat voor andere skills en motivaties dan iemand die in het midden of aan het einde van zijn of haar loopbaan zit. Wanneer je hier anders naar kijkt, kan je ook anders omgaan met de inzet van mensen.”

Inspiratie opdoen voor andere oplossingen

We moeten dus aan meerdere knoppen draaien en naar een fijnmaziger systeem? “Ja, meer gericht op het individu. Dat past bij schaarste: organisaties worden gedwongen om meer naar het individu te kijken, de werknemer is aan zet om te kiezen waar hij of zij gaat werken. Deze omslag gaat echter heel langzaam,” aldus Talens.

Zorg dat je op tijd een ticket hebt!

“We hebben ‘Nederland in transitie’ gekozen als thema voor het komende Vlirdens WFM Congres. We gaan gedetailleerd in op de vraag hoe je kunt profiteren van vier generaties op de werkvloer en hoe je werktijden kunt herdefiniëren. Organisaties kunnen meer bereiken als ze anders omgaan met allerlei staande praktijken. Als we meer naar het individu kijken en teams meer gebalanceerd gaan samenstellen, worden teams ook meer divers, in plaats van ‘meerdere teamleden met dezelfde skills’. Dat draagt ook bij aan de sociale cohesie.”

Waarom zou je dit jaar beslist naar het
Vlirdens WFM Congres moeten gaan?

“We willen het ieder jaar beter doen dan het voorgaande jaar, maar dat is natuurlijk geen excuus om te wachten tot volgend jaar! We moeten met z’n allen een beweging maken. De reflex van bedrijven met een personeelsprobleem is dat recruiters aan het werk worden gezet en dat men niet naar de WFM-expertise kijkt. Nu is het moment om je als WFM’er beter zichtbaar te maken binnen je organisatie. Daarnaast biedt het congres – wat is opgezet als een festival – WFM’ers allerlei kansen om zich te ontwikkelen: we besteden ook aandacht aan de loopbaan van de WFM’er.”

Leren van eerlijke verhalen

De mogelijkheid om van andere disciplines te leren maakt het WFM Congres tot een uniek evenement, zegt Talens. “We denken vaak dat WFM in klantcontact verder is ontwikkeld dan in bijvoorbeeld de zorg, maar dat geldt beslist niet voor alle facetten. Deelnemers van voorgaande edities geven jaar in jaar uit aan dat het leren van anderen en het uitwisselen van ervaringen als zeer waardevol wordt gezien. Bovendien is er volop ruimte voor interactie: het congres telt ruim twintig sessies met aan de ene kant organisaties die hun eerlijke ervaringen delen en aan de andere kant keynotes over actuele vraagstukken en visies.”

Koop nu jouw ticket!

Meer weten?

Stephen-Goldman
Naar contactformulier
Nederland in transitie – Wat kunnen WFM’ers toevoegen? 2024-04-12T10:03:26+02:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
Nederland-in-transitie

Nederland in transitie. Rol en de toegevoegde waarde van workforce management als schakel in het oplossen van grote problemen onderschat