Doorn, 25 november 2020 – Vandaag heeft de WFM Academy onder veel belangstelling online haar deuren geopend. Alle opleidingen en trainingen van Vlirdens zijn ondergebracht onder deze nieuwe naam en zullen vanuit deze naam ook worden aangeboden aan haar klanten.

De WFM Academy legt zich volledig toe op kennisdeling op het gebied van personeelsplanning en workforce management. Een vakgebied dat de laatste jaren sterk in populariteit is gestegen en waarvan het belang extra zichtbaar is geworden door de ten gevolge van Corona hevig veranderde arbeidsmarkt. De opleider biedt een gebalanceerd programma van online-, klassikale- en hybride opleidingen, trainingen en workshops. De WFM Academy heeft als missie mensen te ontwikkelen, organisaties naar een hoger niveau te brengen en het vakgebied verder te professionaliseren.

De arbeidsmarkt is door de Covid-19 pandemie enorm in beweging. Hele bedrijfstakken zijn stil gevallen terwijl andere sectoren juist kampen met onderbezetting. Online werken, veranderde mobiliteit en een omgeslagen perceptie op arbeidsethos en arbeidsproductiviteit veranderen blijvend het werkklimaat. Het is tijd om na te denken over de veranderde positie van organisaties, strategische personeelsplanning en workforce management.

Met workforce management heeft men het stuur van de organisatie in handen. In Nederland spreekt men nog vaak over personeelsplanning. Workforce management dekt de lading beter. Het gaat daarbij naast plannen ook om het voorspellen van de capaciteitsvraag, het vertalen van de vraag naar de benodigde inzet en het bijsturen op de werkvloer.

Workforce management is een discipline die de gehele organisatie raakt. De WFM Academy richt zich daarom op alle betrokkenen zoals planners, HR functionarissen, forecasters,  afdelingsmanagers en capaciteitsplanners in alle sectoren. Opleidingen worden geboden op MBO en (Post) HBO niveau. De Post HBO opleiding is geregistreerd als registeropleidingen door CPION en is geaccrediteerd door PEEAC.

De WFM Academy is een initiatief van Vlirdens en Coniche, bekende namen binnen workforce management en al jaren samen aanbieders van de succesvolle opleiding Post HBO Workforce Management. ‘We zien de vraag naar WFM-opleidingen en professionalisering alleen maar toenemen. Daarom hebben we besloten de samenwerking te intensiveren. De WFM Academy biedt een breed opleidingsaanbod. Voor elk specialisme, op elk niveau: van starter tot professional’, aldus Rik Bronswijk, directeur. ” Kerndocent Patrick Hubers vult aan: ‘De WFM Academy biedt educatie waarmee praktische vaardigheden en theoretische kennis worden verworven binnen de totale breedte van dit vakgebied’.

Meer informatie over de WFM Academy en haar opleidingen: www.wfmacademy.nl

Rik Bronswijk, directeur WFM Academy

Meer weten?

Patrick-Hubers
Naar contactformulier
Vlirdens Academy gaat over in WFM Academy 2021-03-16T15:42:40+01:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
Vlaggen WFM Academy

De WFM Academy heeft onder veel belangstelling haar deuren geopend. Alle opleidingen en trainingen voor personeelsplanning en WFM.