UMC Utrecht - Winnaar WFM Organisatie awards non-profit

Vlirdens organiseert ieder jaar de WFM Awards. De awards zijn in het leven geroepen om erkenning te geven aan het schitterende werk dat plaatsvindt op het gebied van workforce management (WFM). De awards zijn de kroon op het werk van planners, trafficers, forecasters en andere WFM-professionals. De coronacrisis zorgde er in 2020 voor dat de prijsuitreiking anders dan gebruikelijk georganiseerd moest worden om toch WFM en collega’s uit het vak in het zonnetje te zetten, want er is ook in 2020 weer prachtig werk verzet. Met een heuse virtuele editie hebben we toch de uitreiking van de awards kunnen laten doorgaan. We blikken terug met de winnaars van de WFM Organisatie awards 2020.

In verschillende categorieën worden prijzen uitgereikt. Een van de categorieën in de virtuele editie van 2020 was de Organisatie award; een prijs die door een vakjury wordt uitgereikt aan de beste WFM-organisaties in zowel de profit- als non-profitsector. We blikken terug op de awards met collega’s van winnende organisaties Rabobank en Universitair Medisch Centrum Utrecht (foto).

Winnaar WFM Award: Organisatie profit: Rabobank

Evelien Goppel mocht zelf meemaken hoe Rabobank erkend werd voor het innovatieve werk dat de bank verricht heeft in WFM. Ze is medewerker Planning bij een WFM-team dat landelijk de Rabobank bedient. “Dat we gewonnen hebben is echt een enorme eer. We zijn vaker genomineerd geweest, maar dit is de eerste keer dat we echt gewonnen hebben. En ondanks dat er dit jaar geen fysieke uitreiking was, vond ik de opzet heel goed gedaan. Naar omstandigheden is er echt het beste van gemaakt”, deelt Evelien.

We merken echt dat WFM bij de Rabobank steeds zichtbaarder wordt. De prijs die we hebben gewonnen draagt daar enorm aan bij

De winst onderstreept de mentaliteit die er heerst bij de Rabobank, die van continu vooruitkijken, zoals gedaan is met het implementeren van het Skill Park bij Rabobank. “Het Skill Park is een digitale omgeving waarin adviseurs op skills worden ingedeeld. Zo kunnen we klanten meteen naar de juiste adviseur verwijzen en specialistische hulp bieden”, vertelt de WFM-professional. En dat gaat over 3700 adviseurs en binnenkort zelfs ongeveer 5000. “Het is een enorm traject geweest om dit succesvol te implementeren, maar levert zoveel op. De prijs is daarom echt een bevestiging in het team dat we samen grote stappen kunnen zetten en dat dat zichtbaar positief gemerkt wordt”, deelt Evelien enthousiast.

“We merken echt dat WFM bij de Rabobank steeds zichtbaarder wordt. De prijs die we hebben gewonnen draagt daar enorm aan bij. Het maakt dat het enthousiasme voor ons werk binnen en buiten het team alleen maar toeneemt.” Wat Evelien betreft onderscheidt de Rabobank zich met WFM door haar innoverende vermogen. “We kijken constant vooruit. We blijven zoeken naar waar we ons kunnen verbeteren. Dat geef ik iedere toekomstige kandidaat van de awards ook mee: zorg ervoor dat WFM in ontwikkeling blijft en dat je constant zoekt naar een manier om je klant nóg beter te bedienen. De klant centraal stellen is niet alleen cruciaal in het werk, het levert zelfs prijzen op!”

Winnaar WFM awards: Organisatie non-profit: UMCU

Voor Mayko Louer, projectleider Personeel en Organisatie bij het UMCU, was de prijs voor het academisch medisch centrum een belangrijke blijk van waardering voor het jarenlange werk dat er is gestoken in het inrichten en implementeren van zelfroosteren op verpleegafdelingen. Hij is bijzonder blij met de prijs die het UMCU heeft ontvangen. “Ik ben echt trots op onze overwinning. Het is zo fijn om te zien dat het werk gezien en gewaardeerd wordt.”

Het was als ziekenhuis in coronatijd wel moeilijk om aandacht te geven aan de prijs. “Het winnen van de prijs was met name voor ons werk pre-corona. Tijdens de coronacrisis golden er andere regels voor roosteren in het ziekenhuis, zoals iedereen weet. Het was daarom niet het moment om groots over de prijs te spreken op het moment dat zorgpersoneel en roosteraars overuren aan het draaien waren om patiënten goed te kunnen verzorgen”, deelt Mayko.

De voormalig verpleegkundige hoopt dat er op een ander moment wordt stilgestaan bij de prijs als de normale gang van zaken weer volledig is opgestart. “We zijn echt supertrots op de prijs en we willen samen met de afdeling Communicatie binnen de organisatie de focus leggen op wat we bereikt hebben.”

De belangrijkste tip die Mayko meegeeft aan alle WFM-professionals is: “Goed kijken naar hoe je organisatie intern georganiseerd is. Door je organisatie goed te kennen weet je ook wat nodig is om WFM-vraagstukken goed op te pakken. Bij ons betekent het bijvoorbeeld dat we een capaciteitsteam hebben aangesteld om centraal en afdeling overstijgend zelfroostering en flexibel roosteren op meer afdelingen succesvol te implementeren. Blijf ook constant je WFM-processen evalueren!”


De selectieprocedure voor de 2021 editie is ondertussen in volle gang. Bezoek de website van de Vlirdens WFM Awards voor meer informatie.

Meer weten?

Oliver Talens
Naar contactformulier
WFM awards 2020, een terugblik met de winnende organisatie 2022-12-09T13:24:50+01:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
UMC Utrecht - Winnaar WFM Organisatie Award 2020

In 2020 wonnen de Rabobank en UMC Utrecht de WFM Organisatie awards binnen respectievelijk profit en non-profit. De winnaars blikken terug.