Verzuim zorg

14 september voorspelde Vlirdens op basis van een door haar uitgevoerd onderzoek dat het ziekteverzuim in de zorg met 25% t.o.v. vorig jaar zou gaan toenemen tot gemiddeld 7,1%. Een direct gevolg van de tweede Corona golf. Helaas bevestigen cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat dit voorspelde scenario is uitgekomen.

Ziekteverzuim zorg gehele jaar omhoog

In de op 4 december gepubliceerde analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt het totale landelijke verzuimpercentage in de zorg zelfs al te zijn opgelopen tot 7,2%. Het totale, landelijke ziekteverzuim in de zorg ligt, zo goed als het hele jaar, hoger dan in dezelfde maanden van 2019. Het kortdurende ziekteverzuim neemt sinds augustus toe, terwijl het langdurende ziekteverzuim juist afneemt. Het verzuimpercentage ligt in de VVT (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) sector met 8,4% het hoogst, echter 0,2% lager dan het door Vlirdens voorspelde percentage.

Ziekteverzuim zorg

Arbeidsmarktkrapte in de zorg

Dat werkenden in de zorg amper tot rust konden komen afgelopen jaar staat buiten kijf. Een stijging van het ziekteverzuim in de zorg is dan ook geen verrassing. Helaas leidt het ook tot het verlaten van de zorg. Wat de gevolgen hiervan zijn kun je lezen in het whitepaper “Arbeidsmarktproblematiek in de zorg”.

Meer weten?

Naar contactformulier
Ziekteverzuim zorg in lijn met grimmige voorspelling Vlirdens 2021-03-22T13:37:57+01:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
Verzuim zorg

Vlirdens voorspelde groei verzuim in de zorg met 25%. De realiteit is nog iets grimmiger volgens recente analyse NZA.