Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Succesvol ICM: De kunst van het verbinden

Al enkele jaren wint integraal capaciteitsmanagement (ICM) sterk aan populariteit binnen ziekenhuizen. De focus ligt hierbij veelal op patiëntenplanning en logistiek. Er is echter geen sprake van ware integraliteit wanneer de verbinding met de inzet van collega’s niet wordt gelegd. En precies daar liggen er kansen. Kansen die we delen tijdens dit symposium. Dus ben jij betrokken- of heb je belang bij het capaciteitsmanagement vanuit patiënten- of medewerkersperspectief? Schrijf je dan nu in.

Na een uitverkochte editie op 2 november komen 1 februari capaciteitsmanagers weer bij elkaar om inzicht te krijgen in hoe professionele personeelsplanning bijdraagt aan succesvol resultaat van integraal capaciteitsmanagement. Hoe kom je tot een echt integrale planning? Wat zijn de randvoorwaarden voor succes en welke middelen zijn hiervoor nodig? Experts vanuit het Amphia, Antonius ziekenhuis Sneek, Vivent en Vlirdens delen hun kennis en ervaring en nemen je mee in wat nodig is om ICM integraal succesvol te maken. Hoe leg je de verbinding tussen capaciteit en personeel? En wat leren we van casestudies uit organisaties die hierin voorop lopen? Met de juiste aanpak neemt zowel de kwaliteit van de zorg als de effectiviteit en medewerker tevredenheid toe. Hoe ziet die aanpak er uit?

N.b. Ben jij werkzaam in de zorg maar niet in een ziekenhuis? 24 januari is er het symposium “Succesvol Capaciteitsmanagement: de kunst van het verbinden“.

De grootste uitdagingen

Vanuit de in juni 2023 door Vlirdens georganiseerde Zorg Hackathon, zijn een aantal thema’s naar voren gekomen met de grootste uitdagingen bij het verbinden van integraal capaciteitsmanagement en personeelsplanning. We zullen deze thema’s toelichten en met elkaar verdiepen. Er is ruimte om jouw specifieke uitdagingen naar voren te brengen. Samen gaan we aan de slag om te komen tot concrete oplossingsroutes.

 

Birgit Hillebrand–van Rijswijk

Birgit Hillebrand

Birgit Hillebrand, programmamanager Personeelscapaciteitsmanagement (PCM) en business partner capaciteitsmanagement in Amphia. Met het programma PCM wordt de personele planning geprofessionaliseerd. Hieronder vallen drie projectgroepen die zich richten op het principe plannen is een vak, flexibilisering en stuurinformatie. De aansluiting met capaciteitsmanagement wordt hierbij gezocht. Binnen de kliniek is een maandelijks tactisch sturingsoverleg geïntroduceerd en komend jaar wordt middels een planbureau synergie binnen klinische afdelingen gecreëerd.

Carla Bouwhuis

Carla Bouwhuis

Carla Bouwhuis heeft in 17 jaar tijd verschillende rollen op het gebied van planning en capaciteitsmanagement vervuld binnen NS. In 2017 heeft ze van NS de overstap gemaakt naar de zorg om daar haar kennis en ervaring toe te passen. Binnen ziekenhuis Bernhoven heeft ze capaciteitsmanagement ingericht. Sinds 2 jaar zet ze capaciteitsmanagement op binnen Vivent, een VVT-organisatie in de regio Den Bosch. In haar aanpak is ze resultaatgericht en pragmatisch, waarbij ze verbinding maakt met alle niveaus in de organisatie.

Arjen Boersma

Arjen Boersma

Arjen Boersma, Programmamanager Zorglogistiek Antonius Ziekenhuis Sneek.
Als programmamanager Zorglogistiek heeft Arjen via tactisch plannen de planningshorizon van het personeel aan de planning van het primair proces verbonden. Onderdeel van die verandering is het inrichten van dynamische bezettingseisen en het werken met principe van opschalen in plaats van afschalen. Flexibiliteit wordt planmatig georganiseerd zodat vraag en aanbod met elkaar meebewegen via het schillenmodel. Verder wordt de afdeling zorglogistiek uitgebreid met een team van 10 FTE personeelsplanners (tactisch & operationeel) en de centrale flexpool.

Jorien-van-den-Heuvel

Jorien van den Heuvel

Jorien van den Heuvel is als principal consultant al bijna 10 jaar verbonden aan Vlirdens. Ze heeft veel verschillende ziekenhuizen, VVT en andere organisaties geholpen met het professionaliseren van hun personeelsplanningsproces. Haar grootste aandachtspunt is, naast verandermanagement, tactische personeelsplanning: verder kijken dan het eerstvolgende rooster en door het jaar heen integraal de beste aansluiting vinden tussen zorgvraag en beschikbaar personeel. Ze fungeert hierbij vaak als linking pin tussen HR, finance en de ICM afdeling van ziekenhuizen om de lijn zo goed mogelijk te ondersteunen.

Programma “Succesvol ICM: de kunst van het verbinden

9:30 Inloop & koffie
10:00 Welkom
10:15 Introductie: stellingen ICM en personeelsplanning (WFM)
10:30 Theoretisch kader: De schijf van 6 en het WFM Volwassenheidsmodel
10:45 Case studies I: Vivent en Antonius
11:15 Koffiebreak
11:30 Casestudies II: Amphia, UMCU en OLVG
12:00 Inventarisatie; welke knelpunten- en oplossingen worden ervaren?
12:30 Lunch (en wandeling op het landgoed)
13:30 Introductie break-out sessies
13:45 Break-outsessies over specifieke 4 thema’s (keuze)
15:15 Terugkoppeling uitkomsten break-outsessies
15:45 Afsluiting en netwerkborrel

Bestellen tickets symposium

Tickets kunnen besteld worden door deze af te rekenen met iDeal, Creditcard of op factuur.
Per organisatie hanteren we een maximum van 4 personen.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar
Succesvol ICM: De kunst van het verbinden 2024-02-01

Succesvol ICM: De kunst van het verbinden Al enkele jaren wint integraal capaciteitsmanagement (ICM) sterk aan populariteit binnen ziekenhuizen. De focus ligt hierbij veelal op patiëntenplanning en logistiek. Er is echter geen sprake van ware integraliteit wanneer de verbinding met de inzet van collega’s niet wordt gelegd. En precies daar liggen er kansen. Kansen die we delen tijdens dit symposium. Dus ben jij betrokken- of heb je belang bij het capaciteitsmanagement vanuit patiënten- of medewerkersperspectief? Schrijf je dan nu in.…

Symposium-ICM