Inzicht creëren met onze WFM Assessments

Als organisatie ben je continue aan het (door)ontwikkelen, dat heeft effect op het team en de medewerker. Hoe neem je jouw team in deze ontwikkeling mee? Wat kun je ze bieden en hoe kun je het beste uit je team en medewerkers halen? Allemaal vragen waar je hulp in de vorm van inzicht bij kunt gebruiken. Het is bij een (door)ontwikkeling belangrijk dat je een vertrekpunt hebt, een 0-meting doet bij jouw team of medewerker. Want als je weet waar je medewerkers staan in hun ontwikkeling kun je ze beter begeleiden en meenemen in de ontwikkeling die je als organisatie wilt doormaken.

Om organisatie te ondersteunen in dit proces hebben wij specifieke WFM assessments ontwikkeld. Deze geven door middel van het maken van een online vragenlijst inzicht in het wenselijk (organisatie) en feitelijk (medewerker) werkgedrag. Je ziet in één oogopslag waar iemand nu staat, waar zijn talenten liggen, waar hij of zij nog kan ontwikkelen en welke sturing een medewerker nodig heeft om talenten optimaal te benutten. Vanuit onze ruime ervaring met assessments hebben wij al een aantal veelvoorkomende profielen opgesteld. Die zijn direct beschikbaar voor jouw team! Wanneer er sprake is van een meer specifieke vraag, kunnen wij een normprofiel opstellen wat helemaal bij jullie organisatie en vraag past. Daarin nemen we dan de criteria voor een functie of rol mee, die specifiek voor jouw organisatie geldt en van belang is.

Wat is het WFM assessment?

  • Het is een indicatorsysteem dat nadrukkelijk is gericht op het meten van werkgedrag: de gedragsoriëntatie geeft aan waar het werkgedrag toe leidt: waarop is iemand in het functioneren gericht, wat kan je van iemand verwachten, wat laat zij/hij zien en waar krijgt iemand energie van?
  • De vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op 2 psychologische modellen; de teamrollen van Belbin en het PBOI model van Adizes
Resultaat

Zo werkt het!

Normprofielen WFM Assessments

Resultaat

We leggen de medewerker(s) een gedragsvragenlijst voor bestaande uit 64 vragen waarin het voorkeursgedrag dat de medewerker in zijn/haar werk laat zien gemeten wordt. De medewerker maakt deze test online, in ongeveer 20 minuten. Uit deze vragenlijst komt vervolgens een gedragsprofiel dat inzicht geeft op outputoriëntatie, procesoriëntatie, omgevingsoriëntatie en mensoriëntatie. Er wordt tevens aangegeven per individuele medewerker welk werkgedrag de medewerker toont.

Het gedragsprofiel van de medewerker leggen we naast het normprofiel welke volgens jouw organisatie het beste past bij de doelstellingen van en voor de medewerkers. De Vlirdens Campus heeft meerdere WFM normprofielen opgesteld die we voor jouw organisatie tijdens de WFM Assessments kunnen inzetten. Op deze wijze ontstaat inzicht in het ontwikkel-potentieel van de medewerker. De medewerker kan vervolgens gericht getraind worden door het vaststellen van specifieke leerdoelen.

Door de normprofielen te vergelijken met het huidige werkgedrag van jouw medewerker, wordt in één keer duidelijk waar iemands talenten en voorkeuren liggen en vooral: welke rol hem of haar nu of in de toekomst het beste past. Daarnaast geeft het de medewerker zelf ook nieuwe inzichten over zijn of haar eigen werkgedrag en geeft het nieuwe energie en inspiratie.

Meer weten over de WFM Assessments?

Neem contact op met Mark Elschot over de mogelijkheden via: mark.elschot@vlirdens.nl | 06 – 123 18 870