Tevreden medewerkers

Wat is de relatie tussen roostertevredenheid en flexibele personeelsinzet? Lees hier de voordelen voor de medewerkers en hoe je deze kunt bereiken.

Wat betekent flexibele personeelsinzet?

Flexibele personeelsinzet betekent dat de personeelscapaciteit meebeweegt met de klantvraag. Flexibiliteit is nodig om fluctuaties in klantvraag en wisselingen in beschikbaarheid van medewerkers (ziek, verlof, opleiding) op te vangen. Flexibele inzet kan plaatsvinden op basis van b.v. contract, functie, diensttijden en locatie (zie artikel: 7 vormen van flexibiliteit). Het doel is een betere afstemming te realiseren tussen de klantvraag en de personeelsinzet. De voordelen voor de organisatie zijn duidelijk: hogere efficiency en doelmatigheid. Maar wat is de impact op de medewerkers?

Wat is de invloed van flexibele personeelsinzet op roostertevredenheid?

Medewerkerstevredenheid wordt voor een groot deel bepaald door de beleving over roosters en werktijden. Met name bij mensen die werken in onregelmatige diensten (7×24 uurs processen) hebben roosters grote impact op hun werkplezier. De invloed op je rooster, de arbeid-privé balans en het gehele roosterproces bepalen de roostertevredenheid. Wanneer er veel onrust en ‘gedoe’ is over roosters heeft dat een negatieve invloed op de beleving van het werk en de medewerkerstevredenheid.  

Wanneer medewerkers ontevreden zijn over hun rooster horen wij vaak de volgende klachten:

 • extra opgeroepen worden om drukte op te vangen
 • app-verzoeken en telefoontjes om openstaande diensten over te nemen
 • ad hoc overwerk door langer doorwerken
 • wisselende werktijden en aantal uren
 • ingezet worden op andere afdelingen om daar te ondersteunen
 • wisselende collega’s vanuit een interne of externe flexpool
 • onduidelijke afspraken en verworven rechten

Wat is een belangrijke wens van medewerkers voor roostertevredenheid?

Medewerkers willen invloed op hun rooster en zeggenschap over hun eigen werktijden. De balans tussen werk en privé is belangrijk en vormt met name voor medewerkers met (jonge) kinderen een belangrijke voorwaarde om een baan te accepteren of te behouden. Flexibilisering van de arbeid biedt de ruimte voor maatwerk en geeft de werkgever de mogelijkheid om leeftijdsfase-bewust-personeelsinzet door te voeren.

Wat zijn voordelen van flexibel inzet voor de medewerkers?

 • Minder werkdruk en stress door betere verdeling van de werklast.
 • Betere werk-privé balans afgestemd op de individuele medewerkers.
 • Meer harmonie in het team door eerlijke verdeling van extra werk tussen collega’s.
 • Meer betrokkenheid en openheid ten aanzien van collega’s doordat er gesproken is over ieders wensen en behoeftes.
 • Duidelijke afspraken over openstaande diensten en de oplossingsstrategieën.
 • Minder gedoe over de roosters doordat er heldere afspraken zijn gemaakt over het proces.
 • Meer respect voor de werk- en rusttijden van iedereen.
 • Meer aandacht voor opleiding en functieverbreding ten behoeve van multi-inzetbaarheid.
 • Meer mogelijkheden om op andere afdelingen te werken en daarmee andere collega’s en werkwijze leren kennen.

Wanneer medewerkers tevreden zijn over het rooster en er geen ‘gedoe’ is over het roosterproces, kunnen medewerkers zich meer toeleggen op goede dienstverlening en het leveren van een waardevolle bijdrage. En dát is uiteindelijk de belangrijkste drijfveren van werkgeluk voor zowel medewerkers als organisatie.

Wat is de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle flexibele inzet?

De belangrijkste voorwaarde is betrokkenheid van de medewerkers bij het verbetertraject. Om tot een goede balans te komen tussen de belangen van medewerkers en werkgever is invloed, transparantie en draagvlak essentieel. Alleen dán kom je samen tot een volwassen roostercultuur van geven & nemen.

Wat is het belang van de werkgever bij aantrekkelijk werkgeverschap?

Organisaties hebben bijna allemaal te maken met een krappe arbeidsmarkt. Flexibele personeelsinzet is voor werkgevers een onderscheidende arbeidsvoorwaarde om medewerkers aan te trekken en te behouden. Er is maatwerk mogelijk en een individuele balans tussen werk en privé. Ook nieuwe potentiele medewerkers kunnen hiermee bereikt worden, die behoefte hebben aan specifieke wensen en meer flexibiliteit in werktijden. Denk aan herintreders en jongeren.

Meer over flexibiliteit

Wil je meer lezen over flexibiliteit, roostertevredenheid en hoe dit in jouw organisaties zou kunnen werken? Lees dan de volgende artikelen:

Download checklist roostertevredenheid

Wil je snel zelf een globaal beeld van de roostertevredenheid binnen jouw organisatie? Download dan snel de checklist.

Download Checklist Roostertevredenheid

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail * (zakelijk adres)  Meer weten?

  Bjarke von Oven
  Naar contactformulier
  Inrichten en optimaliseren van een Flexbureau

  Inrichten en optimaliseren van een Flexbureau

  Verbeter de flexibiliteit van jouw organisatie

  Verbeteren van de flexibiliteit in de organisatie

  Roostertevredenheid verhogen met flexibele personeelsinzet 2022-11-23T16:13:00+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Tevreden medewerkers

  Flexiblilisering van de werktijden leidt tot grotere roostertevredenheid onder medewerkers. Hiervoor moet de flexibiliteit wel goed georganiseerd worden.