Verantwoord terug naar reguliere zorg

Stappenplan “Verantwoord terug naar reguliere langdurige zorg”

De inzet van zorgverleners bepaalt het succes van het weer op peil brengen van reguliere zorgverlening. Bekijk de 15 stappen.

Lees meer
WFM-Volwassenheidsmodel

Workforce Management Volwassenheidsmodel

Om te kunnen bepalen wat nodig is om planningsambities te bereiken, dien je eerst te weten wat het vertrekpunt is om vervolgens de route uit te zetten.

Naar download
Arbeidstijdenwet (ATW)

Handout Arbeidstijdenwet (ATW)

Onder de arbeidstijdenwet (ATW) vallen regels die werktijden en rusttijden omvatten. Klik hier om alles te weten te komen over de ATW.

Lees meer
Bezettingscalculator

Bezettingscalculator klantcontact

Vlirdens biedt een bezettingscalculator voor contact centers, voor het uitrekenen hoeveel capaciteit nodig is bij een bepaald werkaanbod.

Naar download
Zorgkrapte

Whitepaper arbeidsmarktproblematiek in de zorg

Hoe kan een zorginstelling, in tijden van vergrijzing en de jacht op zorgpersoneel, tóch goede zorg aan de patiënt blijven leveren?

Lees meer
pijnpunten van WFM software

De 47 ergste pijnpunten van WFM software binnen klantcontact

Toets de functionaliteit van jouw huidige workforce management software. Welke pijnpunten van WFM software zijn bij jullie van toepassing?

Lees meer
Rendement bij inhuur

Rendement bij inhuur workforce management consultant

Een optimaal planproces leidt tot beter rendement op de personeelscapaciteit. Het rendement bij inhuur ligt vaak zelfs nog hoger.

Lees meer
Excel-kennis voor workforce management

Noodzaak goede Excel-kennis voor workforce management

Gedegen Excel-kennis voor workforce management is essentieel. De aanwezige kennis hiervan wordt echter vaak overschat.

Lees meer
regie houden bij uitbesteden

Regie houden bij uitbesteden van de planning

Regie houden over workforce management processen is erg belangrijk. Is regie houden bij uitbesteden personeelsplanning mogelijk?

Lees meer
Starten met capaciteitsplanning

10 situaties waarin je zou moeten starten met capaciteitsplanning

Overal hoor je er over maar velen weten niet precies wat het is. Wat is capaciteitsplanning en wat kun je er mee?

Lees meer
Capaciteitsplanning-maken

Stappenplan capaciteitsplanning maken

Een capaciteitsplanning maken is een proces waar de vraag wordt vertaald naar benodigde inzet. Wij hebben de stappen voor jou uitgeschreven.

Lees meer
Wat is Capaciteitsplanning?

Wat is capaciteitsplanning? En wat biedt het?

Overal hoor je er over maar velen weten niet precies wat het is. Wat is capaciteitsplanning en wat kun je er mee?

Lees meer