Softwareselectie

Selectie van software voor planning in 11 stappen

De selectie van planningssoftware bepaalt het uiteindelijke effect op klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en efficiëntie.

Lees meer
Flexibiliteitsmodel

Flexibele schillen geven grip op personeelskosten

Er zijn verschillende vormen (schillen) van flexibiliteit. Het is essentieel om deze te kennen en strategische keuzes te maken. Het flexmodel helpt hierbij.

Lees meer
Flexibele inzet personeel

Flexibele inzet van personeel

Wat betekent flexibiliteit in personeelsinzet en waarom is dit belangrijk? Wat kun je met een flexibele inzet bereiken?

Lees meer
Workforce Intelligence

Workforce Intelligence

Met Workforce Intelligence wordt expertise op het snijvlak tussen Workforce Management, Data Analytics en Business Intelligence samengebracht.

Lees meer

Workforce management volwassenheidsmodel

Het WFM volwassenheidsmodel brengt het WFM-niveau in kaart in vijf tredes, van ad hoc plannen zonder duidelijke processen tot Business Process Outsourcing.

Lees meer
Personeelsplanning

Personeelsplanning: optimale inzet van medewerkers

Hoeveel personeel heb je nodig om het werk in jouw organisatie te verzetten? En wat is de beschikbaarheid van je personeel? De sleutel is personeelsplanning

Lees meer
Organisatie-van-de-planning

Organisatie van de planning en het Workforce Management

De planning beleg je het liefst als lijnverantwoordelijkheid. Planning kan centraal of decentraal gebeuren, afhankelijk van het type organisatie.

Lees meer
Het Planbureau

Het planbureau

Het planbureau volgt de cyclus van voorspellen, plannen, roosteren, (bij)sturen, analyseren en verbeteren. Dat kan centraal of decentraal.

Lees meer
Integrale capaciteitsplanning

Integrale capaciteitsplanning in de zorg

Integrale capaciteitsplanning verbindt de strategische, tactische en operationele doelen en de personele planning aan werkaanbod en patiëntenplanning.

Lees meer
Jaarurensystematiek

Jaarurensystematiek (JUS)

Door de juiste inzet van de Jaarurensystematiek zijn werktijd, vrije tijd en verlof in balans en op maat in een rooster te plannen.

Lees meer
7-vormen-van-flexibiliteit

7 vormen van flexibiliteit binnen organisaties

De flexibiliteit van de organisatie vergroten... hoe doe je dat? Hier zijn 7 vormen van personele flexibiliteit en aandachtspunten bij de keuze.

Lees meer
Workforce Management

Wat is workforce management (WFM)?

Workforce management, WFM, is het proces dat helpt bij het optimaal afstemmen van het personeel op het werkaanbod. Strategisch, tactisch en operationeel.

Lees meer