Capaciteitsplanning binnen non profit organisaties

Capaciteitsmanagement binnen non profit organisaties

Hoe kunnen non profit organisaties profiteren van de inzet van capaciteitsmanagement? Het op elkaar afstemmen van het werkaanbod en beschikbaar personeel.

Lees meer
Roostertevredenheid

Werkgeluk en Roostertevredenheid

Wat zou er gebeuren als een organisatie zich volledig zou richten op tevredenheid en werkgeluk van medewerkers wat betreft efficiency en klanttevredenheid?

Lees meer
Budgetoverschrijding personeel

WFM zonder onverwachte budgetoverschrijding

De financiële kant van capaciteitsplanning is vaak onderbelicht. Hoe kunnen controllers en workforce managers elkaar helpen?

Lees meer
Softwareselectie

Selectie van software voor planning in 11 stappen

De selectie van planningssoftware bepaalt het uiteindelijke effect op klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en efficiëntie.

Lees meer
Flexibiliteitsmodel

Flexibele schillen geven grip op personeelskosten

Er zijn verschillende vormen (schillen) van flexibiliteit. Het is essentieel om deze te kennen en strategische keuzes te maken. Het flexmodel helpt hierbij.

Lees meer
Belangrijke-aspecten-van-Poolmanagement-hl

Meer flexibiliteit met Poolmanagement

Er zijn verschillende vormen (schillen) van flexibiliteit. Het is essentieel om deze te kennen en strategische keuzes te maken. Het flexmodel helpt hierbij.

Lees meer
Flexibele inzet personeel

Flexibele inzet van personeel

Wat betekent flexibiliteit in personeelsinzet en waarom is dit belangrijk? Wat kun je met een flexibele inzet bereiken?

Lees meer
Workforce Intelligence

Workforce Intelligence

Met Workforce Intelligence wordt expertise op het snijvlak tussen Workforce Management, Data Analytics en Business Intelligence samengebracht.

Lees meer

Workforce management volwassenheidsmodel

Het WFM volwassenheidsmodel brengt het WFM-niveau in kaart in vijf tredes, van ad hoc plannen zonder duidelijke processen tot Business Process Outsourcing.

Lees meer
Personeelsplanning

Personeelsplanning: optimale inzet van medewerkers

Hoeveel personeel heb je nodig om het werk in jouw organisatie te verzetten? En wat is de beschikbaarheid van je personeel? De sleutel is personeelsplanning

Lees meer
Organisatie-van-de-planning

Organisatie van de planning en het Workforce Management

De planning beleg je het liefst als lijnverantwoordelijkheid. Planning kan centraal of decentraal gebeuren, afhankelijk van het type organisatie.

Lees meer
Het Planbureau

Het planbureau

Het planbureau volgt de cyclus van voorspellen, plannen, roosteren, (bij)sturen, analyseren en verbeteren. Dat kan centraal of decentraal.

Lees meer