Jaarurensystematiek

Jaarurensystematiek (JUS)*

Door de juiste inzet van de Jaarurensystematiek zijn werktijd, vrije tijd en verlof in balans en op maat in een rooster te plannen.

Lees meer
7-vormen-van-flexibiliteit

7 vormen van flexibiliteit binnen organisaties

De flexibiliteit van de organisatie vergroten... hoe doe je dat? Hier zijn 7 vormen van personele flexibiliteit en aandachtspunten bij de keuze.

Lees meer
Workforce Management

Wat is workforce management (WFM)?

Workforce management, WFM, is het proces dat helpt bij het optimaal afstemmen van het personeel op het werkaanbod. Strategisch, tactisch en operationeel.

Lees meer
Meer flexibiliteit binnen contact centers

Flexibiliteit binnen contact centers. Een nieuwe methodiek

Meer flexibiliteit binnen contact centers door een nieuwe roostermethodiek, zorgt voor een hogere roostertevredenheid en een lager personeelsverloop.

Lees meer
Rooster maken

Zelfroosteren in 3 rondes en de rol van de planner

Om de balans van medewerkers- en organisatiebelangen terug te brengen, krijgen medewerkers in Nederland meer en meer zeggenschap over hun werktijden.

Lees meer
Tevreden medewerkers

Roostertevredenheid verhogen met flexibele personeelsinzet

Flexiblilisering van de werktijden leidt tot grotere roostertevredenheid onder medewerkers. Hiervoor moet de flexibiliteit wel goed georganiseerd worden.

Lees meer
Afsprakenbureau / capaciteitsplanning

Een centraal afsprakenbureau in de zorg

Een centraal afspraken bureau in ziekenhuizen: Wat levert het op in klanttevredenheid, bereikbaarheid en efficiente bedrijfsvoering?

Lees meer
Gamification

Gamification in Contact Centers

Gamification en Workforce Management: hoe kan gamification ondersteunen bij het motiveren van mensen en het realiseren van gedragsverandering?

Lees meer
Flexpool / Mobiliteitsbureau / Flexbureau

10 tips voor een goed werkende flexpool

De flexpool is bedoeld voor een optimale afstemming van het werkaanbod en de beschikbare capaciteit. Hoe krijg je een goed werkende flexpool?

Lees meer
Zelfsturende teams

Bewegen naar zelforganisatie

Hoe kun je in een veranderende organisatie met zelfsturende teams het volledig potentieel (blijven) benutten? En wat is de rol van de planner?

Lees meer
Workforce-Intelligence

Intelligente koersbepaling

Workforce Intelligence: De evaluerende fase van het WFM Volwassenheidsmodel. Kwaliteitsverbetering aan de hand van strategische koersbepaling.

Lees meer
Transitie centraal-decentraal

Positionering van de planning: centraal of decentraal plannen?

De positionering van het planningsproces; wie maakt het rooster, gebeurt dit centraal of decentraal en wie is eigenaar van het gehele planningsproces?

Lees meer