Jaarurensystematiek

Met jaarurensystematiek (JUS) zorg je ervoor dat jouw vaste formatie beter gespreid over het jaar wordt ingezet zodat de inzet beter de capaciteitsvraag volgt. Het past binnen het flexibiliseren van de organisatie en is onderdeel van capaciteitsmanagement. Het gebruik van de JUS is een effectief middel, maar in de praktijk vaak lastig om te implementeren.

Met de jaarurensystematiek (JUS) zijn werktijd, vrije tijd en verlof in balans en op maat te plannen. De jaarurensystematiek gaat uit van een totaal aantal werkuren op jaarbasis. In overleg met je werkgever wordt je arbeidspatroon bepaald. Dit overleg vindt tenminste jaarlijks plaats en is gericht op het bereiken van overeenstemming. De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar leidt tot een evenwichtig arbeidspatroon. In het arbeidspatroon zijn zowel de te werken uren als de geclusterde vrije tijd duidelijk herkenbaar. Het overeengekomen arbeidspatroon kan in overleg tussentijds worden aangepast. Concreet inplannen blijft gewoon plaatsvinden via het bekende rooster.

Jaarurenovereenkomst

Een jaarurenovereenkomst is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin de totale jaarlijkse arbeidsduur in uren is vastgelegd. Dit contract kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan, en wordt ook wel flexibele jaarovereenkomst genoemd.

Binnen de totale arbeidsduur worden de arbeidstijden bepaald, rekening houdend met het feitelijke werkaanbod. Al naar gelang dit werkaanbod tijdens bepaalde perioden van het jaar wisselt, zullen ook de werktijden per dag, per week of per periode wisselen. De regeling kan ook inhouden dat de werknemer op andere tijdstippen werkt dan traditioneel gebruikelijk is (op zaterdag, voor of na de gebruikelijke/wettelijke begin- respectievelijk eindtijden van de werkdag).

Een overeenkomst met een jaarurennorm is overigens geen oproepovereenkomst. In dit kader is het interessant wat de Wet Arbeidsmarkt In Balans hierover zegt. Download de samenvatting Wet Arbeidsmarkt In Balans of bezoek de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Jorien-van-den-Heuvel
Naar contactformulier
Jaarurensystematiek (JUS)* 2023-08-15T13:58:54+02:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
Jaarurensystematiek

Door de juiste inzet van de Jaarurensystematiek zijn werktijd, vrije tijd en verlof in balans en op maat in een rooster te plannen.