Handout wettelijke verlofregelingen

In Nederland zijn er verschillende wettelijke verlofregelingen die werknemers beschermen en hen de mogelijkheid bieden om verlof op te nemen. Op deze pagina kun je gratis een handout downloaden met daarin de meest voorkomende regelingen.

Bronnen verlofregelingen

De wettelijke verlofregelingen vastgelegd in verschillende wetten en regelingen. Hier zijn enkele belangrijke bronnen waarin de verlofregelingen zijn opgenomen:

 1. Wet Arbeid en Zorg (WAZO): De Wet Arbeid en Zorg is een belangrijke wet die verschillende vormen van verlof regelt, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof.
 2. Arbeidstijdenwet (ATW): De Arbeidstijdenwet bevat regels met betrekking tot de werktijden van werknemers, inclusief vakantieverlof en de verplichting voor werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust en vrije tijd hebben.
 3. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML): Deze wet bepaalt het recht op vakantieverlof en de betaling van vakantiebijslag. Het bevat regels met betrekking tot de duur en betaling van vakantieverlof.
 4. Wet verbetering poortwachter: Deze wet regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij langdurige ziekte, inclusief ziekteverlof en re-integratieverplichtingen.
 5. Wet arbeid vreemdelingen (Wav): Deze wet regelt onder andere het recht op verlof voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken.

Het is belangrijk op te merken dat dit geen uitputtende lijst met wettelijke verlofregelingen is en dat er ook andere wetten en regelingen kunnen zijn die specifieke verlofregelingen reguleren. Het is altijd raadzaam om de relevante wetten en cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) te raadplegen voor gedetailleerde informatie over de verlofregelingen die van toepassing zijn op specifieke situaties.

Download Handout Wettelijke verlofregelingen

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail * (zakelijk adres)  Meer weten?

  Ralph Beelen
  Naar contactformulier
  Poolmanagement

  Poolmanagement ondersteuning

  Vakantieplanning

  Professionele vakantieplanning

  Wettelijke verlofregelingen 2023-12-20T09:49:44+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl

  Download gratis een handout met de meest voorkomende wettelijke verlofregelingen. Overzichtelijk gerubriceerd en eenvoudig te begrijpen.