Wat is Zelfroosteren?

Zelfroosteren, meeroosteren, samen roosteren, groepsroosteren, participerend roosteren, individueel roosteren… vele termen voor eenzelfde concept: invloed van de individuele medewerker op de eigen diensten en werktijden, binnen de kaders die de werkgever vaststelt.

Vormen van zelfroosteren

Er zijn verschillende vormen van invloed en zeggenschap bij het maken van het rooster. De vormen verschillen in mate van zeggenschap, de rol van een planner en de complexiteit (rondes) van het proces.

Behalve invloed bij het máken van het rooster is het ook mogelijk om medewerkers invloed te geven bij de keuze in roostersystematiek of in de fase van het bijsturen na publicatie van het rooster.

Waarom is invloed op werktijden belangrijk?

Invloed op werktijden is belangrijk omdat medewerkers meer balans willen in werk-privé tijd. Medewerkers die een goede balans tussen werk en privé hebben, voelen zich gezonder, presteren beter en ervaren meer voldoening in het werk. Zelfroosteren sluit aan bij de maatschappelijke trend naar meer zeggenschap en leidt tot maatwerk in de arbeidsrelatie en flexibilisering van de werktijden.

Voordelen voor de werkgever

Invloed op de werktijden geeft ook voor de werkgever belangrijke voordelen:

 • Aantrekkelijk werkgeverschap: het wordt makkelijker om nieuwe medewerkers aan te trekken en talent te behouden.
 • Meer productiviteit: de flexibele inzet van medewerkers geeft de werkgever meer mogelijkheden om een betere afstemming te realiseren tussen vraag en aanbod.
 • Meer efficiëntie: door het proces van roosteren te verbeteren, te uniformeren en te vereenvoudigen kunnen belangrijke efficiency slagen behaald worden in het plannings- en roosterproces.
 • Hogere medewerkerstevredenheid: medewerkers met flexibele werktijden voelen zich over het algemeen meer betrokken bij de organisatie en daardoor gemotiveerder dan werknemers met standaard werktijden.
 • Afname van verzuim: meer balans tussen werk en privé, heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale belastbaarheid van de medewerkers en leidt tot gezondere medewerkers en minder verzuim.

Een win-win situatie 

Zelfroosteren moet resulteren in een win-win situatie voor werkgever en werknemers. De medewerker heeft meer autonomie over zijn of haar arbeidstijden en bereikt zo een betere balans tussen werk- en privé verplichtingen. De werkgever maakt een betere match tussen vraag en aanbod van werk en daarmee een efficiëntere inzet van personeel. Hij zet voldoende, maar niet teveel personeel in dat over de juiste kennis en competenties beschikt.

Onze belangrijkste ervaringen

Vlirdens begeleidt organisaties met de implementatie van samen roosteren of mee-roosteren. Wat hebben we geleerd van alle ervaringen tot nu toe? De belangrijkste is: wees realistisch. Zeggenschap over werktijden kan veel goeds brengen maar daarvoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn.

Daarnaast is het belangrijk om het zelf laten roosteren te zien vanuit een breder perspectief. De voordelen komen alleen tot hun recht wanneer het als een onderdeel wordt gezien van een totaal WFM verandertraject. Deze roostermethodiek kun je niet ‘even op een vrijdagmiddag’ invoeren, maar vergt een integrale benadering van personeelsplanning.

Tot slot blijft de rol van de planner onmisbaar.  Zowel op operationeel niveau (doorhakken knopen, gaten vullen en controle op ATW) als op tactisch niveau (bewaken van de kaders en het proces, capaciteitsplanning, evalueren en adviseren) is de rol van de planner onmisbaar. Planning is en blijft een vak.

Het Vlirdens Zelfroosterspel

Wil je ervaring opdoen met samen roosteren en kijken of dit geschikt is als methodiek binnen jouw organisatie? Met de workshop “Spelen met zelfroosteren” maak je op een creatieve manier kennis met de dynamiek, de spelregels voor een eerlijke verdeling en het belang van communicatie.

Meer informatie

Vlirdens ondersteunt organisaties bij het implementeren van zelfroosteren, het opstellen van een visie op roostermethodiek en het creëren van de juiste randvoorwaarden.

Wil je graag meer weten over dit onderwerp?  Lees dan een van de volgende artikelen:

Stel jouw vraag

Bel 088 – 825 25 25 om van gedachten te wisselen over zelfroosteren in jouw organisatie of stel ons direct jouw vraag:

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Branche *

  Mijn vraag *  Meer weten?

  Gert-Jan-Vos
  Naar contactformulier

  Invoeren van zelfroosteren

  Workshop "Spelen met zelfroosteren"

  Workshop Zelfroosteren

  Starten met zelfroosteren 2022-11-17T08:44:44+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Zelfroosteren

  Hoe start je met zelfroosteren? Wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemers? Hier is jouw vertrekpunt met informatie voor succesvol zelfroosteren.