Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB impact analyse geeft inzicht in de impact van de invoering van de “Wet Arbeidsmarkt in Balans” voor jouw organisatie. Hiervoor wordt gekeken naar historische data en wat het betekent wanneer dit wordt doorgetrokken naar de toekomst.
De WAB impact analyse bestaat uit een analyse van de gegevens in het in gebruik zijnde planningssysteem en een advies over te nemen stappen.

Samengevat zorgt de WAB impact analyse voor een

 1. realistisch beeld van de gevolgen van de wet;
 2. minimalisering van de gevolgen van de WAB door aanpassing van processen en techniek.

Resultaten

 • Indicatie van de kosten van de premie WW (5%)
  • Toetsing arbeidsovereenkomst en planning van medewerkers aan definitie flexkracht conform de Wet Arbeidsmarkt in Balans
  • Kosten als de werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert
 • Differentiatie van de kosten naar kostenplaatsen
 • Adviesrapport met verbeterpunten
 • Presentatie van de resultaten en advies

Kaders en voorbehoud

 1. De resultaten van de scan geven een indicatie van de impact. Dit is op basis van historische data en niet op een inschatting van toekomstige ontwikkelingen;
 2. Indien niet exact wordt bijgehouden of mutaties via medewerker of organisatie zijn geïnitieerd, zal met een schatting worden gerekend;
 3. Herleiden van “Gevolg schade” kan over het algemeen niet. Gevolg schade is de schade die ontstaat in de situatie waarbij een mutatie leidt tot noodzakelijke andere mutaties;
 4. Flexkrachten conform de definitie van de WAB zullen mogelijk niet overeenkomen met de huidige vastgelegde flexcontracten. Hiervoor rekenen we met een inschatting;
 5. Correctheid van data bepaalt het resultaat.

Meer informatie over de WAB Impact Analyse

Wil je meer informatie over de analyse?
Bel ons, of download onze brochure over flexibiliteit.

Download Brochure Flexibiliteit

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer

  E-mail * (zakelijk adres)


  Praktische informatie

  Oplossingen:

  Advies

  Thema's:

  Flexibiliteit, Wet en regelgeving

  Meer weten?

  Ralph Beelen
  Naar contactformulier
  Verbeter de flexibiliteit van jouw organisatie

  Verbeteren van de flexibiliteit in de organisatie

  Quickscan

  WFM Scan