Personeelsplanning optimaliseren, waar begin je?

Zelf de personeelsplanning beter maken? Altijd doen als je alle kennis en tijd in huis hebt. Zo niet, dan helpt Vlirdens. Met een voor de organisatie passende oplossing en altijd met als doel de organisatie beter te maken.

Advies

Inrichten en optimaliseren van een Flexbureau

Inrichten en optimaliseren van een Flexbureau

Ga je binnenkort een flexpool inrichten of bij een bestaand flexbureau de processen verbeteren? Vlirdens helpt met de optimalisatie.

Lees meer
Wet Arbeidsmarkt in Balans

WAB Impact Analyse

De WAB impact analyse geeft inzicht in de impact van de invoering van de "Wet Arbeidsmarkt in Balans" voor de organisatie.

Lees meer
WFM Procesanalyse

Analyse van het planproces. Workforce management procesanalyse.

Binnen de procesanalyse van Vlirdens worden de WFM-processen en werkwijzen onderzocht binnen de organisatie, kijkend naar de werkstromen.

Lees meer
Forecast model

Ontwikkeling forecast model

Een forecastmodel voorspelt de inzetbaarheid van personeel per maand door analyse van historische data en voorspellingen over het te verwachten werkaanbod.

Lees meer
Capaciteitsplan ontwikkelen

Capaciteitsplanning ontwikkelen

De capaciteitsplanning is een tactisch plan waarbij de verwachte capaciteitsvraag (forecast) en het capaciteitsaanbod samen worden gebracht.

Lees meer
Verandermanagement

Veranderaanpak workforce management

Een succesvol workforce management verbetertraject vraagt om een zorgvuldige veranderaanpak. Een integraal onderdeel van de Vlirdens werkwijze.

Lees meer
Opstellen Roosterbeleid

Professioneel roosterbeleid

Het uitgangspunt is om de personele inzet optimaal af te stemmen op het werk dat gedaan moet worden. Het roosterbeleid bepaalt de kaders.

Lees meer
Software selectie

Begeleiding softwareselectie

Vlirdens helpt je bij de softwareselectie en geeft ondersteuning bij de implementatie van het personeelsplanning- of workforce management softwarepakket

Lees meer
Implementatie planningssoftware

Implementatie van software voor planning

Vlirdens implementeert planningssoftware bij de klant op basis van procesinrichtingen die aansluiten bij de doelstellingen.

Lees meer
Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Wat betekenen de veranderingen, zoals de vergrijzing op de arbeidsmarkt, de jonge generatie medewerkers en hun kijk op werk voor het workforce management?

Lees meer
Implementatie Workforce Management

Invoeren workforce management

De Planningsschijf van Zes verbindt de belangen van medewerker, klant en organisatie met elkaar en zorgt voor een optimale balans.

Lees meer
Ontwikkeling visie en strategie WFM

Visie- en strategieontwikkeling planning en WFM

Vlirdens ontwikkelt visiedocumenten en strategische plannen op het gebied van WFM. Deze visie wordt uitgewerkt in een strategisch plan.

Lees meer