Op zoek naar meer rust-in-de-roosters en een hogere medewerkertevredenheid? Een basisrooster helpt hierbij. Het biedt de medewerkers meer voorspelbaarheid en geeft minder ‘gedoe’ over de roosters.

Wat is een basisrooster?

Een basisrooster is een rooster dat wordt opgesteld aan de hand van diensten en bezettingseisen uit de capaciteitsplanning, waarbij zoveel mogelijk vaste patronen worden verwerkt. Hierbij worden zoveel mogelijk de vaste roosterwensen van medewerkers gehonoreerd zoals bijvoorbeeld vaste sportavonden, parttime dagen en structurele overleggen. Het kan ook voor roulerende/cyclische roosters worden ontwikkeld. Het vergemakkelijkt en versnelt het invullen van het dienstrooster.

Rust in het rooster

Veel organisaties willen graag meer rust rond de roosters. Het dienstrooster staat op de tweede plaats van meest besproken onderwerpen op de werkvloer. Het dienstrooster heeft een grote impact op de medewerkerstevredenheid. Ook het verzuimpercentage wordt beïnvloed door het dienstrooster en heeft een link met de medewerkertevredenheid. En het verzuim heeft ook weer grote invloed op het rooster. Kortom: rust rond het rooster is zowel voor medewerkers als voor de organisatie van groot belang. Een goed basisrooster is een instrument om dit te verbeteren.

Het basisrooster is gunstig voor:

 • Gevoel van medezeggenschap
 • Werk-prive balans
 • Tijdigheid publicatie van het rooster
 • Vermindering aantal wijzigingen
 • Honorering van wensen

Vlirdens ontwikkelt het basisrooster op basis van de capaciteitsplanning, de visie van de leidinggevenden en in samenspraak met de medewerkers.

Ondersteuning door Vlirdens

Wanneer een organisatie overweegt om over te stappen op basisroosters kan Vlirdens op verschillende manieren ondersteuning bieden. Voorbeelden zijn:

 • adviseren bij de afweging in roostermethodiek;
 • voorbereiden van de implementatie;
 • voorlichting aan medewerkers en management over basisroosters;
 • inrichten van het roosterproces;
 • actualiseren van het roosterbeleid;
 • ontwikkelen van de basisroosters;
 • opstellen flexibiliteitsplan;
 • opleiden van planners
 • begeleiden van de planners en evalueren van de basisroosters.

Resultaten basisrooster

 • Raamwerk voor het dienstrooster
 • De planning komt sneller tot stand
 • Hogere productiviteit onder medewerkers door
 • hogere tevredenheid en een lager verzuim

Meer informatie

Wil je contact met Vlirdens om van gedachte te wisselen over basisroosters in jouw organisatie? Wij zitten voor jou klaar. Bel 088 – 825 25 25 of stel jouw vraag via dit formulier.

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Branche *

  Mijn vraag *
  Praktische informatie

  Oplossingen:

  Advies

  Thema's:

  Roosteren

  Meer weten?

  Bart-van-der-Wijst
  Naar contactformulier