In veel sectoren wordt gewerkt aan de invoering van zelfsturing/zelforganisatie/zelfregie. Er komt meer verantwoordelijkheid binnen het team te liggen en organisaties moeten het vergroten van de autonomie van de teams ondersteunen. Een belangrijk onderdeel binnen zelfsturing is om gezamenlijk de personeelsplanning te maken op basis van randvoorwaarden. Vlirdens ondersteunt zelfsturende teams hiervoor met het invoeren van zelfroosteren.

Resultaat invoeren van zelfroosteren

In veel sectoren zie je zelfroosteren toenemen. Dit kan zijn omdat zelfsturing door de cao wordt “opgelegd” of omdat het past bij de visie van de organisatie op goed werkgeverschap. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld, wordt in cao’s de “kanteling van werktijden” opgenomen. De achterliggende gedachte hiervan is dat medewerkers en teams zelf zeggenschap krijgen over de invulling van hun werktijden.

Dat zelfroosteren aan populariteit heeft gewonnen is niet vreemd. Het leidt tot de nodige positieve resultaten. Zo stijgt de medewerkerstevredenheid door het geven van steeds verdergaande verantwoordelijkheid en autonomie betreffende hun eigen dienstrooster. Daarnaast zorgt de zelfroostermethodiek in de meeste gevallen ook voor een lager verzuim en een besparing (tot wel 5%), doordat beter over bezettingseisen wordt nagedacht.

Ondersteuning bij het invoeren van zelfroosteren

Vlirdens biedt ondersteuning bij het invoeren van zelfroosteren volgens een beproefde methode. Deze methode zorgt voor een succesvolle invoer van zelfsturende teams, waarbij dienstverlening verbetert, medewerkers in hun kracht gezet- en kosten bespaard worden.

5 stappen van de Vlirdens aanpak

Vlirdens onderscheidt 5 stappen om planning en flexibiliteit in te richten met zelfsturende teams. Per team worden onderliggende thema’s als ruilingen, wensen, flexibiliteit, budgetbewaking, et cetera behandeld. De aanpak zorgt ervoor, rekening houdend met teamvolwassenheid, dat zelfsturende teams binnen budget en formatie de benodigde productie kunnen leveren.

 1. Ontwikkelen sturingsmodel

  We ontwikkelen een sturingsmodel dat binnen het team gebruikt kan worden om personele inzet goed te regelen en bij te sturen. Elementen van het sturingsmodel zijn o.a.: financiering, visie op productie en de benodigde formatie.

 2. Assessment teamvolwassenheid

  Kenmerkend voor onze aanpak is dat per team wordt gekeken naar de mate van volwassenheid in zelforganisatie ten aanzien van personeelsplanning. Die volwassenheid verschilt immers per team of afdeling.

 3. Opleiden

  We trainen de lijnverantwoordelijke(n) en het team (planner of zelfroosterende medewerkers) in het vakgebied van Workforce Management passend bij het volwassenheidsniveau van het team.

 4. Coaching

  Indien binnen een team naast het sturingsmodel en de opleidingen extra begeleiding nodig is, bieden wij extra ondersteuning en begeleiding middels coaching sessies.

 5. Inrichten 

  Vlirdens ondersteunt door processen in te richten of te optimaliseren binnen de planningstools die in de organisatie voorhanden zijn. Veelal bestaat dit uit Employee Self Service functionaliteit binnen de planningssoftware eventueel aangevuld met functionaliteit voor rapportage, analyse, sturing en flexibilisering.

Meer informatie over het invoeren van zelfroosteren

Wil je meer informatie over hoe Vlirdens kan helpen bij het invoeren van zelfroosteren? Bel ons, of vul onderstaande formulier in.

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Branche *

  Jouw vraag of opmerking  Praktische informatie

  Oplossingen:

  Advies

  Thema's:

  Zelfsturing / zelfroosteren

  Meer weten?

  Bart-van-der-Wijst
  Naar contactformulier