Leger des Heils

Leger des Heils en Vlirdens geven vorm aan het project ‘het nieuwe roosteren’.

De Stichting Leger des Heils W&G wil haar personeelsplanning optimaliseren en professionaliseren. Daartoe is het project ‘Het Nieuwe Roosteren’ gestart. De werkzaamheden van dit project richten zich o.a. op het vastleggen en uniformeren van afspraken over de personeelsplanning in een roosterbeleid, capaciteitsplanning en het implementeren van planningssoftware.

Als specialist op het gebied van personeelsplanning versterkt Vlirdens het project ‘Het Nieuwe Roosteren’ met een inhoudelijke rol.

In het verlengde van deze rol is Vlirdens betrokken bij de werkeenheden in het land om het nieuwe roosteren verder in te voeren en ‘tijdelijk’ uit te voeren of te versterken, zo zijn ze actief bij o.a

  • Goodwillcentra Amsterdam
  • Werkeenheid Overijssel
  • Werkeenheid Zuid
  • Werkeenheid Zuidwest
  • Werkeenheid Midden Nederland
  • Werkeenheid Haaglanden

Meer weten?

Bart-van-der-Wijst
Naar contactformulier