Een grotere werktevredenheid, lagere werkbelasting en efficiëntere planning van de roosters. Een greep uit de resultaten van de succesvolle samenwerking tussen Vlirdens Nederland en de afdeling Radiologie van het Spaarne Gasthuis. De samenwerking is geselecteerd als ‘koplopersinitiatief’ in het kader van het Aktie Leer Netwerk van het ministerie van VWS. Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk van regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid.

Best practice

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en het onderwijs. Vernieuwende en succesvolle initiatieven krijgen een podium en worden als ´best practice´ gedeeld met het zorgveld.

Gezonde roosters

De samenwerking tussen Vlirdens en Spaarne Gasthuis richt zich op gezonde roosters voor de afdeling Radiologie. Roosters die passen bij de levensfase van zorgprofessionals: dat was de uitdaging waar Vlirdens en Radiologie Spaarne Gasthuis voor stonden. Een goed rooster is belangrijk om werktevredenheid te realiseren en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en gezondheid van medewerkers. Tegelijkertijd is het belangrijk dat professionals zich realiseren dat hun wensen alleen gehonoreerd kunnen worden, als een collega daar iets voor inlevert. En vice versa. Om het rooster in balans te krijgen, is het noodzakelijk dat professionals bereid zijn iets te doen voor een ander. Dat inzicht, in combinatie met levensfasebewust roosteren, zijn belangrijke bouwstenen voor het nieuwe roosterbeleid bij Radiologie Spaarne Gasthuis.

Behoeften, flex en borging

Joris van der Putten, manager Diagnostiek, gaf Vlirdens de opdracht om aan de slag te gaan. Consultants Bjarke von Oven en Jorien de Rooij inventariseerden de wensen en mogelijkheden van de laboranten, brachten dat samen in een rooster en werkten samen met de leidinggevenden actief aan draagvlak en bewustwording bij de zorgprofessionals. Naast aan de persoonlijke behoeften is ook veel aandacht besteed aan de flexbehoefte door het jaar heen en de borging van de specialisaties en modaliteiten die kenmerkend zijn voor de afdeling Radiologie. Ook is een methodiek geïntroduceerd die verstoringen in het rooster oplost.

Rust en voorspelbaarheid

De aanpak leidde tot rust en voorspelbaarheid in de planning. De aanpak om levensfasebewust met roosteren en plannen om te gaan, draagt bij aan gezond werken en het beperken van uitstroom. Het is één van de voorbeelden van innovatie in de zorg om arbeidsmarktproblematiek te lijf te gaan. Het ministerie van VWS selecteerde het project om die reden als ‘koploperinitiatief’.

Meer weten?

Bjarke von Oven
Naar contactformulier