Beter organiseren van de zorg

Zorgorganisaties lopen vast. Het op peil houden van beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid is een groeiende uitdaging. De wachtlijsten stijgen. In de ouderenzorg is het aantal ouderen op de wachtlijst voor een verpleeghuis in twee jaar verdubbeld. De spoedeisende hulp ligt vaker vol waardoor ambulances verder moeten rijden. Ook de kwaliteit van zorg staat onder druk. Uit recent promotieonderzoek bleek dat de oversterfte in corona significant hoger lag in verpleeghuizen met hoog verzuim en hoge inhuur. Om deze problemen het hoofd te bieden moet werk in de zorg beter worden georganiseerd. Oftewel: de zorg moet meer werkend worden.

Lager verzuim en verloop. Goede zorg.

Vlirdens helpt met het meer werkend maken van de zorg. Hiervoor organiseren we het werk binnen zorgteams. Goed leiderschap is daarbij essentieel. En ook daar helpt Vlirdens.

Klassiek leiderschap past niet meer. Modern leiderschap in de zorg ligt bij zowel de leidinggevenden als het team. Teams floreren als ze zelf de leiding pakken in samenwerking en aansturing. Het gevolg? Lager verzuim en verloop, minder kosten voor inhuur en goede zorg.

Waardevolle-verbeteringen

Wat zeggen leidinggevenden?

Vlirdens heeft leiderschap in de zorg onderzocht. Hiervoor zijn aan leidinggevenden de volgende vragen gesteld:

 • Wat is je belangrijkste taak?
 • Wat knelt het meest?
 • Wat helpt het meest?

In de download vind je de antwoorden.

3 doelen. Concreet en meetbaar

Een standaard leiderschapstraining gaat over rollen, gedrag en cultuur. Een bevestiging van de traditionele top-down benadering van leiderschap. Leiderschap in de zorg vraagt echter om een andere aanpak.

Om de zorg ‘’meer werkend’’ te maken, kiezen we de invalshoek van leiderschap in het operationele proces, de werkvloer. Geen fancy theorieën en leiderschapsmodellen maar drie concrete meetbare doelen die we samen realiseren:

 1. de basis van (samen) werken is op orde: roosters, communicatiemiddelen, tools etc.
 2. er is onderling vertrouwen en open respectvolle communicatie
 3. het team is in staat om kleine en grote veranderingen te hanteren

Waardevolle verbeteringen

Iedere organisatie en ieder team is anders. Vaak zijn er (verborgen) pijnpunten, patronen en emoties. Daarom werkt Vlirdens met de teams eerst aan goed inzicht d.m.v. een diagnose. Hierin onderzoeken we met elkaar waar op de genoemde drie doelgebieden de meeste winst is te behalen.

Vervolgens kiezen we met de teams de meest waardevolle verbeteringen, zoals

 • Aanbrengen van structuur en informatie in dagelijkse sturing;
 • Het op gang brengen van een gezonde dialoog in het team gericht op gezond werken;
 • Het organiseren van steun van buiten (bijvoorbeeld directie of HR);
 • Ondersteuning bij het oplossen van urgente en belangrijke issues;
 • Het geven van korte kennissessies over bijvoorbeeld: hoe werkt werkdruk? Of meer op vaardigheden: hoe prioriteer ik mijn taken?
 • Het vergroten van werkplezier door het bieden van creatieve werkvormen;
 • Tijdelijke ondersteuning via team- of projectleiders.
organiseren-van-de-zorg

Meer weten?

Wil je weten hoe ander leiderschap jouw organisatie of team kan helpen? Neem contact met mij op en ik verken graag met jou wat dit voor jou kan betekenen.

Martijn Venus
Principal consultant Zorg
martijn.venus / 06-49379438

  Download rapport

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer

  E-mail * (zakelijk adres)