Wat betekent flexibele inzet van personeel?

Flexibiliteit in personeelsinzet betekent voor de werkgever dat je de personeelsinzet laat meebewegen met de klantvraag. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van personeel. Vanuit de medewerker betekent flexibele personeelsinzet dat er meer mogelijkheden zijn om de arbeidstijden af te stemmen op de wensen. Hierdoor ontstaat een betere balans tussen werk en privé.

Waarom is flexibiliteit belangrijk voor de organisatie?

Organisaties willen flexibel zijn zodat ze snel kunnen inspelen op allerlei ontwikkelingen. Veranderende klantvraag, krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe wettelijke bepalingen, een onverwachte griepgolf of bezuinigingen: allemaal vragen ze om flexibiliteit in de personele capaciteit.
Daarnaast kennen de meeste werkprocessen fluctuaties in de klantvraag. Deze fluctuaties doen zich voor op dag-, week- of maandbasis en herhalen zich. Tot slot heeft ook elke organisatie te maken met roosterverstoringen in de vorm van ziekte, verlof of opleiding. In al deze situaties is het belangrijk om de inzet van medewerkers flexibel te kunnen meebewegen en in te spelen op veranderingen.

Waarom is flexibiliteit belangrijk voor de medewerkers?

Medewerkers willen flexibiliteit zodat er meer mogelijkheden zijn om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. De balans tussen werk en privé is belangrijk en vormt steeds vaker voorwaarde om een baan te accepteren of te behouden. Flexibilisering van de arbeid biedt medewerkers de ruimte voor maatwerk, mee te praten over de werktijden en zeggenschap over hun rooster. Hiermee verhoog je de medewerkerstevredenheid.

Waarom is flexibele inzet lastig te organiseren?

Vaak zijn medewerkers gehecht aan hun eigen team en bestaan er muurtjes tussen teams qua samenwerking, werkwijze en roostercultuur. Men is gewend aan vaste werkuren per week, er zijn vaak vaste roosterafspraken gemaakt en het rooster zit ‘vast’ door verworven rechten. Hierdoor is de flexibiliteit van de vaste formatie beperkt. Zelfs bij juist gebruik van bijvoorbeeld een jaarurensystematiek (JUS) is men vaak niet in staat om voldoende af te stemmen. Er zijn dan andere vormen van flexibiliteit nodig om te kunnen meebewegen.

Wat zijn risico’s van niet-flexibele organisaties?

Wanneer organisatie níet flexibel meebewegen zien we de volgende problemen ontstaan:

 • Kwaliteit van de productie/dienstverlening komt onder druk te staan
 • Stijgende kosten door overbezetting en inzet dure overuren
 • Te hoge werkdruk doordat medewerkers moeten hollen-stilstaan
 • Stuwmeer aan verlof en geen tijd om deze op te nemen
 • Ontevreden medewerkers doordat er geen ruimte is voor hun roosterwensen
 • Onrust en ‘gedoe’ in de organisatie, verloop en verzuim

Wat kan je met flexibele inzet bereiken?

Optimalisatie van de flexibiliteit geeft de volgende resultaten:

 • Meer kwaliteit voor de klant
  • Meer persoonlijke aandacht
  • Kortere wachttijden
  • Betere prijs/kwaliteit verhouding
 • Hogere medewerkerstevredenheid:
  • Niet meer hollen & stilstaan
  • Meer ruimte voor roosterwensen
  • Meer rust in de roosters
 • Hogere efficiency en doelmatigheid voor de organisatie:
  • Personeelsinzet blijft binnen het budget
  • Geen onnodige overuren meer
  • Rust in de organisatie
Belangendriehoek

Hoe bereik je een win-win situatie?

Werkgever en medewerkers hebben ieder belang bij een flexibele personeelsinzet. De belangen zijn soms overlappend en soms tegenstrijdig. De voordelen worden alleen behaald wanneer je samen in gesprek gaat en verwachtingen naar elkaar uitspreekt. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden zodat er balans is tussen de belangen van werkgever, werknemers en de klantvraag.

Het start met een visie op flexibiliteit

Flexibele personeelsinzet begint met een visie op flexibiliteit. Dit betekent dat er in de organisatie een gezamenlijk beeld is van de behoefte aan flexibiliteit en op welke manier hier het beste in kan worden voorzien. Dit betekent vóóraf goed na denken over de klantvraag, gewenste kwaliteit van product/dienstverlening en de beschikbaarheid van personeel.

Veel organisaties hebben geen visie op flexibiliteit en zijn dagelijks bezig met bijsturen en gaten dichten in het rooster. Er is sprake van een ‘ad-hoc strategie’ waarbij medewerkers veel wisselingen kennen in hun roosters en er geen ruimte is voor hun wensen. Ad hoc-flexibilisering is daarmee de meest toegepaste vorm van flexibiliteit

Waarmee Vlirdens helpt

Vlirdens is expert in het verbeteren van de flexibiliteit van een organisatie. We helpen bijvoorbeeld met het opzetten van een flexbureau, het inrichten van flexschillen of het opstellen van een vakantieplanning.

Meer over flexibiliteit

Wil je meer weten over flexibiliteit en hóe je deze kunt vormgeven? Lees dan een van de volgende artikelen:

Wil je direct contact met Vlirdens om van gedachte te wisselen over flexibiliteit in jouw organisatie?
Bel 088 – 825 25 25 of stel ons jouw vraag.

Download Brochure Flexibiliteit

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer

  E-mail * (zakelijk adres)


  Meer weten?

  Karlijn-Dirkx
  Naar contactformulier
  Verbeter de flexibiliteit van jouw organisatie

  Verbeteren van de flexibiliteit in de organisatie

  Flexibele inzet van personeel 2023-08-17T15:07:34+02:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Flexibele inzet personeel

  Wat betekent flexibiliteit in personeelsinzet en waarom is dit belangrijk? Wat kun je met een flexibele inzet bereiken?