Integraal capaciteitsmanagement | Capaciteitsplanning ziekenhuizen

Een optimale planning voor een ziekenhuis of zorginstelling zorgt ervoor dat de patiënt op het juiste moment, door de juiste medewerkers met de juiste kwalificaties wordt behandeld in een daarvoor bestemde ruimte en met de toereikende (hulp)middelen. Dit alles dient te gebeuren door inzet van tevreden medewerkers en binnen de financiële kaders die de productie-afspraken stellen. Een belangrijk kenmerk daarbij is het verbinden van de personele planning (artsen, verpleegkundigen, ondersteunend personeel, polikliniek assistenten, etc.) aan het werkaanbod. De zogeheten integrale capaciteitsplanning ziekenhuizen of zorginstelling.

Strategie verbinden aan operatie

Veel ziekenhuizen zijn op zoek naar deze optimale invulling om alle zorg en resources zo goed mogelijk om de patiënt heen te organiseren. Om dit goed te laten slagen is het belangrijk om strategie goed te verbinden aan de operatie. Daarbij is het voor de ‘change’ essentieel om deze integrale benadering te verbinden aan belangrijke thema’s zoals:

 • Value Based Healthcare: denk aan werken met zorgpaden, horizontale inrichting, data-analyses voor bedrijfsvoering en zorg nomeringen (bijvoorbeeld met PlanMotion);
 • Patiënt Journey: klantbeleving die centraal staat, denken in ketens, zelf ervaren ‘hoe het is’;
 • Flexibiliteit: reactie en wendbaarheid, zelforganisatie, balans tussen norm en flexibiliteit, aanpassingsbereidheid.

Complex

Feit is, dat in dergelijk trajecten het speelveld complex is en de balans tussen werk, privé en patiënt gevoelig liggen.

Gezamenlijke aanpak

Om van Workforce Management en vanuit patiëntgerichte planning te komen tot integrale capaciteitsplanning is een grondige veelzijdige aanpak nodig. Los van planningsvraagstukken gaat het ook om anders leren denken, het zien ‘hoe het is als patiënt’, het denken in ketens en zorgpaden. Vlirdens werkt daarom samen met gerenommeerde partners. Hieruit is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld met een mix van expertise en methodieken om echt de eerste stappen te zetten en deze uit te bouwen tot integrale planning binnen ziekenhuizen en zorginstellingen.

Meer over integrale capaciteitsplanning

Vlirdens heeft veel kennis van- en ervaring met capaciteitsplanning en deelt dit graag. Wil je meer weten over (integrale) capaciteitsplanning?

Aanvragen informatie

Wil je van gedachten wisselen over invoering of verbeteren van (integrale) capaciteitsplanning in jouw organisatie? Onze adviseurs denken graag mee. Bel 088 – 825 25 25 of stel ons jouw vraag.

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Branche *

  Mijn vraag *  Meer weten?

  Jorien-van-den-Heuvel
  Naar contactformulier
  Capaciteitsplan ontwikkelen

  Capaciteitsplanning ontwikkelen

  Integrale capaciteitsplanning in de zorg 2022-11-23T15:59:56+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Integrale capaciteitsplanning

  Integrale capaciteitsplanning verbindt de strategische, tactische en operationele doelen en de personele planning aan werkaanbod en patiëntenplanning.