Personeelsplanning, personeel planning

Personeelsplanning verbeteren is een hele uitdaging. Waar begin je met verbeteren? Vlirdens kijkt vanuit 3 niveaus naar roosters: vanuit strategisch, tactisch en operationeel niveau. Alleen dán kun je duurzaam verbeteringen aanbrengen. In dit artikel lees je alles over het professionaliseren van de roosters en de planning.

Wat is personeelsplanning?

Personeelsplanning is het vinden van de optimale match tussen vraag & aanbod d.w.z. tussen de personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Het gaat er om de planning van het personeel zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de klant. Dit betekent dat je het juiste personeel gaat inzetten. Op de juiste manier, op de juiste plaats en op het juiste moment. Als je dit goed doet haal je meer rendement uit je organisatie, een hogere tevredenheid onder het personeel en hogere klanttevredenheid.

Personeel planning op drie niveaus

De planning van personeel dien je op 3 niveaus in de organisatie in te voeren: strategisch, tactisch en operationeel. Op elk niveau worden kaders en randvoorwaarden gecreëerd voor het niveau eronder, beginnend op strategisch niveau. Hiermee krijg je op operationeel niveau de meest optimale inzet van medewerkers voor de klant, het personeel zelf en de bedrijfsvoering.


Wat zijn de 3 niveaus van personeelsplanning? Vlirdens hanteert een samen met de universiteit van Nyenrode ontwikkelde methodiek om te komen tot een goede planning. Deze methodiek heet de ‘Plannningsschijf van 6’. De schijf beschrijft het planproces in zes stappen en zorgt ervoor dat de planning continu verbetert. De zes verbeterstappen zien we terug in de drie niveaus van planning: strategisch, tactisch en operationeel.

 1. Strategische personeelsplanning (SPP)

  De strategische planning gaat over de personeelsbehoefte over de lange termijn (3-5 jaar). Wat is de missie, visie en strategie van de organisatie? En wat betekent dit voor het ‘toekomstproof’ maken van het personeelsbestand? SPP gaat over de omvang, kwaliteit en flexibiliteit van het personeel op de lange termijn om zo de doelstellingen van de organisatie waar te maken. De centrale vraag op dit niveau is: Wie hebben we in de toekomst nodig en hoe verhoudt dit zich met het huidige personeelsbestand?

 2. Tactische personeelsplanning = capaciteitsplanning

  De tactische planning van personeel betreft het omzetten van strategische doelstellingen naar plannen en beleid op de middellange termijn (1 jaar). Hierbij kun je denken aan een capaciteitsplan, een flexibiliteitsplan, formatieplan, verlofbeleid en roosterbeleid. Op tactisch niveau gaat het heel sterk om flexibiliteit en het wendbaar maken van de organisatie. De centrale vraag op dit niveau is: Hoe zorgen we dat het huidig personeelbestand kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk mee kan bewegen met de klantvraag?

 3. Operationele personeelsplanning = roostering

  Op operationeel niveau gaat het om het maken van roosters en de concrete koppeling van klantvraag aan medewerkers. Hier ga je de klantvraag middels diensten op verantwoorde wijze verdelen over de medewerkers. De kaders waar je rekening mee houdt zijn o.a. de afspraken in de organisatie (roosterbeleid), de juridische kaders (ATW/CAO), de principes van gezond roosteren (roostervuistregels) en de afspraken omtrent zeggenschap van medewerkers bij het opstellen van de roosters. De centrale vraag op dit niveau is: Wie draait welke dienst en wanneer is de medewerker vrij?
  Schijf-van-6

Vlirdens: van personeelsplanning naar Workforce Management

Bij Vlirdens houden we van een duidelijke en complete aanpak. Om de planning van personeel bij onze klanten te professionaliseren richten we ons daarom op een integrale aanpak:

 • We nemen als uitgangspunt de Planningsschijf van 6;
 • Wij richten ons zowel op processen, medewerkers als systemen;
 • We kijken vanuit 3 verschillende niveaus naar de planning;
 • We houden rekening met de belangen van klant, medewerkers en organisatie.

Wat levert het op?

Vlirdens zorgt voor de juiste inzichten en mogelijkheden in de planning van jouw personeel. We houden daarbij rekening met wat er bij jouw organisatie nodig is. Door onze integrale benadering verandert de planning van personeel in integraal Workforce Management. Alle elementen worden op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. Zo pluk je de vruchten van de drie grote pijlers:

 • Klanttevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Efficiëntie en doelmatigheid

Meer over personeelsplanning

De planning van medewerkers is een zeer breed vakgebied. Vlirdens heeft voor jou de belangrijkste informatie uitgewerkt in artikelen. Wil je meer weten? Lees de artikelen of kijk waarmee Vlirdens jou helpt.

Wil je direct contact met Vlirdens om van gedachten te wisselen over planning in jouw organisatie? Bel 088 – 825 25 25 of stel ons jouw vraag.

Stel jouw vraag

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Branche *

  Mijn vraag *  Meer weten?

  Bart-van-der-Wijst
  Naar contactformulier
  Opleidingen en trainingen

  Opleidingen en trainingen

  Planningssoftware

  Planningssoftware

  Personeelsplanning: optimale inzet van medewerkers 2022-11-24T09:34:08+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Personeelsplanning

  Hoeveel personeel heb je nodig om het werk in jouw organisatie te verzetten? En wat is de beschikbaarheid van je personeel? De sleutel is personeelsplanning