PNIL staat voor “personeel niet in loondienst”. Dit zijn werknemers die niet in vaste dienst zijn bij een werkgever, maar op een andere manier werkzaam zijn. Voorbeelden van PNIL zijn zzp’ers, freelancers, tijdelijke krachten en oproepkrachten.

Kenmerken Personeel niet in loondienst (PNIL)

PNIL werknemers hebben meestal meer vrijheid en flexibiliteit dan werknemers in loondienst, maar hebben vaak ook minder zekerheid. Ze hebben geen vast dienstverband en moeten zelf zorgen voor opdrachten en inkomsten. PNIL werknemers hebben ook minder of geen recht op arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, pensioenopbouw en een dertiende maand.

Als werkgever kan het inhuren van PNIL voordelen hebben, zoals meer flexibiliteit en minder administratieve lasten dan bij het inhuren van werknemers in loondienst. Het kan echter ook duurder zijn vanwege de hogere uurtarieven en het ontbreken van sociale premies. Het inhuren van PNIL werknemers brengt ook risico’s met zich mee, zoals het ontbreken van een arbeidsovereenkomst en eventuele claims van werknemers die willen worden beschouwd als werknemer in loondienst.

Voor medewerkers die niet in loondienst zijn, gelden ook andere arboregels. Zie hiervoor de website van de arbeidsinspectie.

Kosten Personeel niet in loondienst (PNIL)

De kosten voor “personeel niet in loondienst” (PNIL) verwijzen naar de kosten die gepaard gaan met het inhuren van externe krachten, freelancers, consultants of andere werknemers die niet in vaste dienst zijn bij een bedrijf.

Enkele voorbeelden van PNIL-kosten zijn:

 • Honoraria en vergoedingen voor externe werknemers
 • Vergoedingen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 • Reiskosten en onkostenvergoedingen voor externe werknemers
 • Kosten voor het inhuren van tijdelijke werknemers via uitzendbureaus of detacheringsbureaus
 • Kosten voor het inhuren van consultants of adviesbureaus
 • Kosten voor opleidingen of trainingen voor externe werknemers

Bedrijven kiezen vaak voor PNIL om snel toegang te krijgen tot specifieke vaardigheden of expertise zonder langdurige arbeidsovereenkomsten aan te gaan. PNIL-kosten zijn veelal hoger dan de kosten voor werknemers in vaste dienst, omdat externe werknemers doorgaans hogere uurtarieven of dagtarieven hanteren.

Meer over flexibiliteit

Vlirdens heeft veel ervaring met het verbeteren van de flexibiliteit binnen organisaties. Wil je hier graag meer over weten? Lees dan onze andere artikelen, ondersteuningsmogelijkheden of stel ons een vraag.

Download Samenvatting “Wet Arbeidsmarkt in Balans”

  Voornaam *

  Achternaam *

  Branche *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail * (zakelijk adres)


  Meer weten?

  Bjarke von Oven
  Naar contactformulier
  Personeel niet in loondienst (PNIL) 2023-04-30T11:22:39+02:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Personeel-niet-in-loondienst-pnil

  PNIL staat voor “personeel niet in loondienst”. Werknemers die niet in vaste dienst zijn en op een andere manier werken voor de organisatie.