Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk kwam tot de conclusie dat er op het gebied van het roosteren een aardige uitdaging lag. Veel diensten werden extern ingevuld en waren regelmatig niet in overeenstemming met de arbeidstijdenwet.

In teams waren grote individuele verschillen ontstaan. Medewerkers met veel plusuren en medewerkers met min-uren. “Vrij” bleek regelmatig toch niet “vrij” te zijn. Medewerkers werden dan thuis gebeld, om toch nog even een dienst te draaien. Al met al kwam dit de hulpverlening aan jongeren niet ten goede.

Bijzonder Jeugdwerk: “we hadden een roostertechnisch probleem en een cultuurprobleem. Reden waarom wij met Vlirdens in zee gingen: vreemde ogen dwingen. Samen met Vlirdens hebben we vooraf goede afspraken gemaakt. Centraal in de aanpak stond het bieden van kwalitatief goede hulpverlening en niet het roosteren. Het roosteren is immers slechts een hulpmiddel. Maar wel een belangrijk hulpmiddel.

Vlirdens adviseerde ons te starten met twee pilotgroepen. We hadden veel weerstand te overwinnen. Medewerkers dachten dat goede hulpverlening en het in acht nemen van de arbeidstijdenwet niet samen gingen. Overtuigen had geen zin, luisteren en afstemmen wel. Daardoor werd het een gezamenlijk proces. Hulpverleners gaven aan welke kwaliteit wanneer nodig was. De consultant van Vlirdens kon vervolgens zijn expertise inzetten door een goed rooster samen te stellen. Een rooster waarbij:

  • de kwaliteit van hulpverlening gewaarborgd was;
  • op inzet van diensten bespaard kon worden. Deze besparing is gebruikt om op andere onderdelen de kwaliteit van de hulpverlening te versterken;
  • een goede balans was tussen werk en privé;
  • medewerkers ook daadwerkelijk vrij waren, als zij niet hoefden te werken;
  • de arbeidstijdenwet werd nageleefd.

Terugkijkend een mooi resultaat, behaald door een goed proces en plezierige samenwerking met Vlirdens.”

Meer weten?

Bart-van-der-Wijst
Naar contactformulier