UMC Radboud


Ondersteuning door Vlirdens

In 2014 hebben we besloten om een afdelingshoofd en een aantal planners een opleidingstraject aan te bieden “tactische personeelsplanning in de gezondheidszorg”. Dat is een opleidingstraject waar zowel op inhoud als op tactische vaardigheden training wordt gegeven om het planningsproces en planningsexpertise verder te verbeteren. Men is unaniem enthousiast over de inhoud.

De periode waarin wij met Vlirdens samenwerken, kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid, uitstekende expertise in combinatie met meetbare resultaten.

Inmiddels worden in binnen het huis diverse WFM verbetertrajecten gestart waarbij Vlirdens ondersteuning biedt in het proces, project en met WFM expertise. Zo is Vlirdens actief of actief geweest bij PVI, Logistiek en Services, Gynaecologie, Urologie en Verloskunde.

We zijn dan ook te spreken over de plezierige en professionele samenwerking”

Meer weten?

Bart-van-der-Wijst
Naar contactformulier