Boek Duurzaam Individueel Roosteren

De aandacht in Nederland voor zelfroosteren of liever gezegd ‘individueel roosteren’ is sinds 10-15 jaar toegenomen. In het begin was er vooral sprake van enkele voorlopers die experimenten met zeggenschap gingen uitvoeren. Er kwam steeds meer en betere software beschikbaar om het proces van individueel roosteren te ondersteunen. Gaandeweg is er vooral in de zorg veel ervaring opgedaan met het concept individueel roosteren. Afspraken in de cao’s over de zeggenschap van werknemers over hun eigen arbeidstijden zijn geen uitzondering meer. Er zijn inmiddels in de praktijk allerlei benamingen voor, zoals groepsroosteren, samen roosteren, participerend roosteren, teamroosteren etc.

Boek Duurzaam Individueel Roosteren

Vanuit het Netwerk Zelfroosteren is een boek geschreven over Duurzaam Individueel Roosteren. Het netwerk waarin naast Vlirdens vakbonden, werkgeversorganisaties en een aantal grote werkgevers zitten, beoogt met deze publicatie een tweetal doelen:

 1. Ten eerste willen we het concept individueel roosteren verder uitdiepen en van idealisme naar realisme gaan.
 2. Het tweede doel is om de link te leggen tussen individueel roosteren en gezondheid. Wat betekent het concept van individueel roosteren voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Het boek kun je hier gratis downloaden.

Download

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail * (zakelijk adres)  Meer weten?

  Gert-Jan-Vos
  Naar contactformulier
  Boek Duurzaam Individueel Roosteren 2024-01-17T11:48:48+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Boek Duurzaam Individueel Roosteren

  Het Boek Duurzaam Individueel Roosteren is gratis te downloaden. Het boek wordt aangeboden door Netwerk Zelfroosteren, waarvan Vlirdens deel maakt.