Tekort aan personeelsplanners

De Covid pandemie bracht een groot tekort aan kundige personeelsplanners en workforce management professionals aan het licht. Adviesbureau Vlirdens voorspelt dat dit tekort verder zal toenemen na de Covid pandemie. De bevindingen en voorspelling staan hierbij lijnrecht tegenover het vorige week door het UWV uitgebrachte onderzoeksrapport over minst kansrijke beroepen.

Vlirdens ziet sinds februari 2020 een exponentiele behoefte aan expertise. Dat Corona hieraan ten grondslag ligt is evident. Het belang van goede personeelsplanning en workforce management is hierbij pijnlijk zichtbaar geworden volgens het adviesbureau, dat nauwgezet zicht houdt op de ontwikkelingen in dit vakgebied.  De pandemie heeft binnen organisaties geleid tot een acuut tekort aan planners, zowel in organisaties waar een tekort aan arbeidscapaciteit is ontstaan of waarbij juist het werkaanbod is afgenomen. Organisaties zien dat capaciteit en flexibiliteit structureel op orde gebracht moeten worden en men verder zal moeten investeren in workforce management. Ook na de crisis. Het ontbreekt hiervoor echter aan voldoende expertise in de arbeidsmarkt.

Tekort aan personeelsplanners vraagt om andere invulling

Het tekort aan kundige planners heeft organisaties afgelopen jaar gedwongen om over te gaan op andere invullingen van het planproces. Ook het gegeven dat binnen veel branches voorheen niet naar planning werd gekeken als een vak waar expertise voor nodig is, vroeg om verandering.

De verandering leidde tot een duidelijke toename in centralisatie van de planning en het inhuren van externe expertise. Ook het uitbesteden van de planning is sterk in populariteit toegenomen.

Naast het huidige tekort aan beschikbare planners is er een ander fenomeen dat het lastig maakt om ook na de crisis voldoende planners in de arbeidsmarkt te hebben. Vanuit de overheid worden geen studierichtingen geboden voor planning en workforce management. De enige mogelijkheid tot groei van deze beroepsgroep komt vanuit het bedrijfsleven. Er zijn verschillende aanbieders van vakopleidingen en trainingen op dit gebied, zoals de Vlirdens Campus. En sinds 2019 is er de beroepsvereniging WFMA. Dit zal echter niet voldoende zijn om in de behoefte op korte- en middellange termijn te voorzien.

Veranderende rol door taak- of functiedifferentiatie

Organisaties zijn nu versneld hun planning aan het professionaliseren doordat het belang duidelijk is geworden door de crisis. Was “de planner” voorheen voornamelijk verantwoordelijk voor het vullen van het rooster en het verwerken van verzuim en verlofaanvragen, is het takenpakket nu aanzienlijk uitgebreid. Om naar een hoger workforce management volwassenheidsniveau te komen is daarom nu vaak taak- of functiedifferentiatie nodig. Zo zorgt een forecaster voor een accurate voorspelling van de capaciteitsvraag, zet de capaciteitsplanner de capaciteitsvraag om in bezettingseisen en vult een roosteraar uiteindelijk de roosters. Daarnaast dient de verantwoordelijkheid voor rapportages, analyses en het zichtbaar maken van verbeterpotentieel belegd te worden zodat de planningscyclus kan worden rondgemaakt.

Onderzoeksrapport UWV

Hoe kan het dat de bevindingen van het UWV en Vlirdens zo verschillen? Het UWV baseert zich in haar onderzoek op vacatures in relatie tot werkzoekenden. Volgens Vlirdens is dit echter geen getrouwe weergave van de vraag naar kennis en kunde op het gebied van personeelsplanning. Het UWV heeft namelijk alleen haar eigen vacatures en werkzoekenden in het onderzoek opgenomen.

In reactie op de bevindingen van Vlirdens geeft het UWV aan dat hun cijfers niet volledig en ook niet heilig zijn.

Een kansrijk beroep

Er is veel werk in het planningsvakgebied. Het beroep “personeelsplanner” en de hieraan gerelateerde functies wacht volgens Vlirdens een gouden toekomst.

Vlirdens kan zelf de vraag vanuit de markt naar planners nauwelijks aan. “Om in de vraag te voorzien schakelen we soms branchegenoten bij. Dat is onze flex-schil. Toch beogen we een verdere snelle groei van onze vaste formatie. Momenteel hebben we zo’n 10 vacatureplaatsen open voor planners. Een deel kunnen invullen doordat we aanstormend talent als trainee via ons Young Talents Program klaarstomen. De rest moeten we uit de markt halen. En daar is schaarste.”

Meer weten?

Bart-van-der-Wijst
Naar contactformulier
Komende jaren groot tekort aan personeelsplanners 2023-05-09T11:46:52+02:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
Tekort aan personeelsplanners

Adviesbureau Vlirdens voorspelt een groot tekort aan kundige personeelsplanners en workforce management professionals na de Covid pandemie.