Het belang van goede personeelsplanning en workforce management is extra zichtbaar geworden in de veranderde maatschappij. Geslaagd workforce management gaat verder dan slechts techniek. Medewerkers zijn cruciaal voor het succes van workforce management, vindt Jan Tooren, senior Workforce Management-professional bij Vlirdens: “De mindset van medewerkers is cruciaal voor succesvol workforce management, techniek is hierin een belangrijke ondersteunende component.”

Met deze woorden benadrukt Tooren het belang van de samenhang tussen medewerkers en het bedrijfsproces. Automatisering draagt bij aan een oplossing voor workforce management vraagstukken, maar je moet tools voor automatisering altijd beoordelen binnen de context van het eigen bedrijf. “Past een planprogramma binnen de visie en verwachtingen van het eigen bedrijf, ook van de eigen medewerkers? Het implementeren van een planningstool is een mensgerichte uitdaging die je niet met alleen techniek kunt ondervangen”, aldus Tooren.

Het belang van workforce management
in een veranderd speelveld

Dat Tooren zo nadrukkelijk op het spoor zit van een totaalproces heeft ook te maken met diverse veranderingen die impact hebben op bedrijven, zeker bij industriële organisaties. Zo bestaat er tegenwoordig veel meer samenhang tussen verschillende bedrijven, waardoor ondernemingsstructuren complexer zijn dan vroeger. Ook zijn wet- en regelgeving sterk veranderd en zijn verwachtingen van op te leveren producten alleen maar hoger geworden. Om die gewenste kwaliteit te leveren hebben medewerkers in organisaties vaak een veel langer inwerktraject nodig. Het gaat soms om enkele jaren voordat deze medewerkers zelfstandig werkzaamheden kunnen en mogen verrichten.

Juist door de veranderde maatschappij is het belang van goed workforce management des te belangrijker. Als bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd tien procent van je medewerkersbestand met pensioen gaat, dan is het goed daar nu al op te anticiperen om adequaat in te spelen op de langere inwerktrajecten en de blijvende hoge kwaliteit die geleverd moeten worden. Het is essentieel om te voorkomen dat er een gat valt. “Je zult in het planproces moeten uitdokteren hoe je nieuwe medewerkers op hetzelfde niveau krijgt als ervaren collega’s die afscheid nemen. Dit dient een gezond samenspel te worden tussen strategische personeelsplanning en -beleid, en management. De professionals van Vlirdens helpen organisaties dit soort transitieprocessen en workforce management als geheel te optimaliseren.”

Geen handleiding

En, zoals gezegd, dit soort processen gaat over meer dan alleen techniek. Tooren focust zich in zijn dagelijkse werk dan ook vooral op andere randvoorwaarden die beslissend zijn voor een optimaal planproces. Het gaat volgens Tooren met name om de vraag waar de organisatie naartoe wil en dat is voor iedere organisatie anders. “Er bestaat niet zoiets als een vastomlijnde handleiding voor groei; ieder bedrijf is immers ook anders. Een groeiproces is er een met vallen en opstaan, waarin je randvoorwaarden schept om zoveel mogelijk rendement uit medewerkers te halen. Ook medewerkers zelf willen baat hebben bij het bedrijf waar ze voor werken. Succesvol, op maat gemaakt workforce management draagt bij aan de groeidoelen van zowel de organisatie als haar medewerkers.”

Afsluitende tip voor veranderde maatschappij

Tooren geeft afsluitend nog een belangrijke tip voor het optimaliseren van een workforce managementproces: ‘Slow is Fast’, waarmee Tooren benadrukt hoe belangrijk het is om de tijd te nemen voor zo’n proces en medewerkers hierin mee te nemen en te betrekken. “Als de organisatie een bepaalde richting op wil die een nieuwe mindset van medewerkers verlangt, stimuleer dan hun betrokkenheid en doe niks overhaast. Voor zowel de onderneming als de medewerkers staat de volgende kernvraag centraal: ‘What’s in it for me?’. Vlirdens gaat graag met je aan de slag om samen het antwoord te vinden op die vraag.”

Meer weten?

Jan-Tooren
Naar contactformulier
Workforce management: een samenspel tussen mens, bedrijf en techniek in een veranderde maatschappij 2022-12-02T15:35:52+01:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
samenspel in veranderde maatschappij

De mindset van medewerkers is cruciaal voor succesvol workforce management, techniek is hierin een belangrijke ondersteunende component.