Strategische en tactische planning

Sluit de inzet van medewerkers optimaal aan op de zorgvraag? Worden bezettingseisen bepaald op basis van de fluctuaties in de capaciteitsbehoefte? Waarschijnlijk niet. Vlirdens biedt PlanMotion, professionele software voor capaciteitsplanning in de zorg op strategisch- en tactisch niveau. Software dat zorgt voor efficiëntie, bewaking van kwaliteit van de inzet en tevreden cliënten en medewerkers.

Waarom capaciteitsplanning in de zorg?

Bezettingseisen worden binnen de zorg vaak bepaald op basis van begrotingen (hoeveel FTE hebben we beschikbaar) en ervaringen/gevoel over fluctuaties over het jaar heen. Bij capaciteitsplanning staat de zorgvraag centraal en niet het aantal FTE. Waar roosterplanningssystemen starten bij de bezettingseisen, zorgt capaciteitsplanning juist voor het berekenen van deze bezettingseisen. Op basis van (verwachte) zorgvraag wordt bepaald welke deskundigheid nodig is om goed in deze vraag te voorzien. Aan de hand van simulaties (scenario’s) kunnen jaar, maand of weekplanningen worden gemaakt.

PlanMotion software voor Capaciteitsplanning in de zorg

Capaciteitsplanning is een expertise dat onvoldoende in roosterplanningssoftware is te vinden. Voor goede capaciteitsplanning is software echter onontbeerlijk. Vlirdens biedt hiervoor de gespecialiseerde software van PlanMotion. Software die naadloos integreert met de aanwezige roosterplanningssoftware

Wat levert capaciteitsplanning software op?

Hierbij een kleine greep uit het resultaat van gebruik van de software:

  • Het voorkomt periodes met te weinig- of juist teveel zorgprofessionals;
  • Slimme planning van verplichte nevenactiviteiten zoals scholing voor zorgprofessionals op planningstechnisch gunstige momenten;
  • Een overschot aan verlofdagen wordt voorkomen;
  • Ad-hoc personeelsplanning wordt geminimaliseerd;
  • Hoge kosten van inzet van externe medewerkers en overuren worden voorkomen;
  • Een betere continuïteit in de zorgverlening;
  • Voorkomt overtredingen van de Arbeidstijdenwet;
  • Signaleert het sparen van meeruren om vrije dagen te nemen.

Implementatie van software voor capaciteitsplanning in de zorg

Vlirdens biedt als exclusieve partner van PlanMotion een one-stop-shop beleving. Wij regelen het gebruikersrecht op de software, we richten de software specifiek voor jouw organisatie in en vervolgens zorgen we voor een zorgeloos en optimaal gebruik van de software.

Meer weten?

Met de software en onze dienstverlening bieden we teveel om hier op te kunnen sommen. Graag verzorgen we daarom graag een vrijblijvende (online) demonstratie van onze software voor capaciteitsplanning in de zorg.

Praktische informatie

Thema's:

Capaciteitsmanagement

Oplossingen:

Software

Meer weten?

Bart-van-der-Wijst
Naar contactformulier