Certe

Certe is een bedrijf voor integrale medische diagnostiek en is actief in Noord-Nederland met ruim 1100 medewerkers, 170 spreekuurlocaties, 10 ziekenhuislocaties en 2 grote centrale laboratoria in Groningen. Het plannen van dat alles is geen sinecure. Sterker nog, een efficiënte inzet van mensen en middelen blijkt cruciaal te zijn om de transitie van een klassieke zorginstelling naar een onderneming te laten slagen, aldus Erik Dijkstra.

Met deze achtergrond moet er met zorg worden gepland. Je moet balans zoeken en de medewerkers ook ruimte geven. Niet alles in regels willen vastleggen, terwijl dit natuurlijk wel een wens is vanuit het oogpunt van beheersbaarheid. Dit betekent dat je het beleid, ondanks de noodzakelijke uniformiteit, zoveel mogelijk persoonlijk vorm geeft.

Vlirdens heeft bij diverse aspecten in het planproces geholpen, waaronder het opzetten van een plan- en roosterbeleid, het optimaliseren van plansoftware, opzetten van een planbureau en het opleiden van planners en teamleiders. Communicatie richting de medewerkers is een belangrijk onderdeel van de transitie die de organisatie maakt. De inhoudelijke expertise en de ruime ervaring van Vlirdens in de zorgsector is hierbij van toegevoegde waarde.

Erik Dijkstra

Erik Dijkstra

directeur Operations

Meer weten?

Bart-van-der-Wijst
Naar contactformulier