Medewerkers vragen steeds vaker om voorspelbaarheid en rust in hun rooster. Basisroosters kunnen hierbij ondersteunen maar kennen ook een aantal belangrijke voorwaarden. Lees hier alles over basisroosters.

Wat is een basisrooster?

Een basisrooster is een individueel repeterend rooster waarbij elk medewerker een uniek rooster krijgt over een periode van bv 6 weken. Hierbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met ieders vaste roosterwensen. Na week 6 volgt opnieuw week 1. Zo wordt het rooster uitgerold over een heel jaar.

Voordelen van basisroosters

 • De medewerkers ervaren een grotere voorspelbaarheid in het rooster;
 • Er is meer rust in de roosters en daarmee minder ‘gedoe’ over de roosters;
 • De planner is minder tijd kwijt met elke maand weer ‘puzzelen’ om het rooster rond te krijgen;
 • Er is meer grip op de bezetting en inzet van medewerkers;
 • Hogere medewerkerstevredenheid door meer zeggenschap over de roosters en betere arbeid-privé balans;
 • Het planproces wordt transparant en makkelijker overdraagbaar;
 • De normen van ATW en CAO wordt beter gehanteerd;
 • Er zijn minder mutaties nodig in het rooster omdat de vaste wensen van medewerkers zijn gehonoreerd;
 • De roosters zijn vanuit ergonomisch oogpunt gezonder en socialer..

Randvoorwaarden voor succesvolle basisroosters

Er zijn vele voordelen verbonden aan basisroosters. Toch is deze roostermethodiek niet voor iedere organisatie en afdeling geschikt. Hier zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing:

 • Stabiel werkaanbod
 • Stabiele medewerkersgroep
 • Formatie moet op orde zijn en afgestemd op het werkaanbod
 • Duidelijke afspraken over flexibiliteit en opvang van personele uitval
 • Teamcultuur van ‘geven & nemen’ bij de tot stand koming van de kaders voor het basisrooster.

Vormen van basisroosters

Basisroosters zijn er in vele vormen en gradaties. De uiterste vorm is dat elke medewerker voor zijn volle contractomvang (=bruto uren) in het basisrooster is opgenomen. Dit schept enerzijds heel veel voorspelbaarheid maar tegelijk is het in de praktijk vaak onhoudbaar omdat je rekening moet houden met wijzigingen en personele uitval. De kans dat dit geplande basisrooster grotendeels overeenkomt met het gerealiseerde rooster is voor veel afdelingen klein. Er zijn echter ook allerlei tussenvormen mogelijk.

 • Alleen de netto formatie wordt in het basisrooster opgenomen
 • De nachtdiensten of de bezwaarlijke diensten worden eerlijk verdeeld en repeteren in het basisrooster
 • Alleen weekenddiensten verdelen en deze voor langere tijd vastleggen in een basisritme
 • 50% van de uren in een basisrooster, de overige uren per periode invullen.  

Belangrijk uitgangspunt

Een basisrooster schept verwachtingen naar zowel organisatie als medewerkers. Indien een team kiest voor een basisrooster, dan moeten er na publicatie zo min mogelijk wijzigingen komen op dit rooster. Mensen willen kunnen bouwen op het rooster en deze moet niet door allerlei factoren makkelijk gewijzigd worden. Het uitgangspunt is dat áls er wijzigingen plaatsvinden, dit minimale impact heeft op het afgesproken ritme. Dit betekent aandacht voor personele uitval en een flexibiliteitsplan.

Kritische succesfactor: een capaciteitsplan

Wanneer een afdeling kiest voor basisroosters is er één belangrijkste succesfactor: een capaciteitsplan. De afdeling moet de beschikking hebben over een capaciteitsplanning waarin op  jaarbasis het werkaanbod en de beschikbare (netto) formatie op elkaar is afgestemd.  Een capaciteitsplan zorgt ervoor dat planbare verstoringen inzichtelijk zijn en hier vroegtijdig op geanticipeerd kan worden.

Hoe kunnen wij je helpen?

Het wijzigen van werktijden of roostermethodiek brengt altijd onrust met zich mee en verdient een zorgvuldige implementatie. Basisroosters kennen belangrijke voordelen maar de impact van de verandering moet niet worden onderschat. Vlirdens heeft ruime ervaring met het implementeren van basisroosters. Wil je meer weten over basisroosters en de toepasbaarheid binnen jouw organisatie? Neem contact op met 088 – 825 2525 of stel hier je vraag:

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  Branche *

  Mijn vraag *  Meer weten over dit thema

  Meer weten?

  Bart-van-der-Wijst
  Naar contactformulier
  Alles wat je wilt weten over basisroosters 2023-01-06T14:07:41+01:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Basisroosters

  Wat zijn basisroosters en wat zijn voordelen van deze roostermethodiek? Lees hier alles over de randvoorwaarden, uitgangspunten en succesfactoren.