Consignatiedienst

Wat houdt een consignatiedienst in?

Je bent “geconsigneerd” als je aan 3 voorwaarden voldoet:

 • Je bent buiten werktijd bereikbaar voor oproepen. Dit is in jouw vrije tijd: in het weekend, tussen 2 diensten in of tijdens een pauze.
 • Je gaat bij een oproep zo snel mogelijk aan het werk.
 • Je gaat aan de slag bij onvoorziene spoedgevallen.

Andere benamingen voor een consignatiedienst zijn:

 • piketdienst
 • storingsdienst
 • bereikbaarheidsdienst
 • telefoondienst
 • wachtdienst
 • oproepdienst
 • standby dienst
 • servicedienst

Werktijdenregels tijdens een consignatiedienst

Consignatiedienst is een chique woord voor oproepdienst, storingsdienst, servicedienst of onderhoudsdienst. In de Arbeidstijdenwet staan regels voor de werktijden tijdens een dergelijke consignatiedienst:

 • Je mag niet meer dan 13 uur per 24 uur werken. Het gaat dan om de uren waarbij je wacht op een oproep en de uren dat je werkt na een oproep.
 • Je mag binnen 4 weken niet meer dan 14 dagen een consignatiedienst hebben.
 • Je moet binnen 4 weken 2 keer 2 dagen achter elkaar niet werken en ook geen oproepdienst hebben.

Werktijdenregels consignatiediensten ’s nachts

Heb je een nachtdienst? Dan mag je de dag ervoor en erna niet meteen een consignatiedienst hebben. Tot 11 uur voor je nachtdienst en pas 14 uur na je nachtdienst mag je weer een consignatiedienst hebben. Verder moet je letten op deze regels:

 • Als je binnen 16 weken 16 keer of meer oproepbaar bent tussen 00.00 uur en 06.00 uur, mag je maximaal 40 uur per week werken.
 • Soms mag je binnen 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week werken. Dit mag alleen als je na je laatste nachtoproep 8 uur vrij bent of op de dag van de nachtdienst 8 uur vrij bent geweest vóór 00.00 uur.

Arbeidstijd begint na oproep

De tijd waarin je kunt worden opgeroepen, geldt niet als arbeidstijd. De arbeidstijd gaat in op het moment dat je een oproep krijgt om aan het werk te gaan. Als je binnen een half uur 1 of meer keer arbeid uit oproep verricht, moet de arbeid minstens een half uur duren. Krijg je binnen een half uur na beëindiging van de arbeid die voortvloeit uit een oproep opnieuw een oproep? Dan is de tussenliggende tijd arbeid. De Arbeidstijdenwet regelt niet hoe je de arbeidstijd als werktijd vergoed krijgt, dat kan in een arbeidsovereenkomst of CAO staan.

Bereikbaarheidsdienst vs consignatiedienst

Consignatie in de zorg wordt ook wel een ‘bereikbaarheidsdienst’ genoemd. Het verschil is dat het opgeroepen worden een normaal onderdeel is van van de functie en dus niet alleen plaatsvindt in noodgevallen. Denk bijvoorbeeld aan een verloskundige. Voor een bereikbaarheidsdienst gelden dezelfde regels als voor consignatie, behalve dat er in dit geval geen 14 oproepvrije dagen hoeven te zijn in 28 dagen. Het aantal oproepdiensten is wel beperkt. 

Download Handout Arbeidstijdenwet (ATW)

  Voornaam *

  Organisatie *

  Telefoonnummer *

  E-mail * (zakelijk adres)  Meer weten?

  Inge-van-Outheusden
  Naar contactformulier
  Opstellen Basisrooster

  Basisrooster opstellen

  Capaciteitsplan ontwikkelen

  Capaciteitsplanning ontwikkelen

  Wat is een consignatiedienst? 2023-05-08T09:46:34+02:00
  Vlirdens https://www.vlirdens.nl
  Consignatiedienst

  Wat houdt een consignatiedienst in? Welke regels gelden er bij een consignatiedienst? Lees het in het Vlirdens kenniscentrum.